Artist: 
Search: 
Black Eyed Peas - Bebot lyrics (French translation). | Bebot bebot bet
, Bebot bebot bet
, Bebot bebot bet
, Ikaw ang aking
, Bebot bebot bet
, Bebot bebot...
04:44
video played 2,645 times
added 8 years ago
Reddit

Black Eyed Peas - Bebot (French translation) lyrics

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Ikaw ang aking
FR: Ikaw ang aking

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Ikaw ang aking
FR: Ikaw ang aking

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Ikaw ay
FR: Ikaw ay

ES: Filipino! - Filipino! - Filipino! - Filipino!
FR: Filipino! -Philippin ! -Philippin ! -Philippin !

ES: Hoy pare, pakinggan n’yo ako
FR: Maintenant arrêter de vision n ' I ako

ES: Heto na ang tunay na Pilipino
FR: J'ai heto na ang na tunay Pilipino

ES: Galing sa baryo Sapang Bato
FR: Galing sa belhocine Sapang Bato

ES: Pumunta ng L.A. nagtrabaho
FR: Nagtrabaho ng Pro L.A.

ES: Para makatulong sa Nanay
FR: Pour makatulong sa Nanay

ES: Dahil sa hirap ng buhay
FR: Dahil sa hirap ng buhay

ES: Pero masaya pa rin ang kulay
FR: Mais masaya pa rin ang kulay

ES: Pag kumain - nagkakamay
FR: Krava PAG - nagkakamay

ES: ‘yung kanin - *chicken adobo
FR: « yung kanin - * poulet adobo

ES: ‘yung balot - binibenta sa kanto
FR: « yung balot - binibenta sa kanto

ES: Tagay mo na nga ang baso
FR: Marielle mo na nga ang base

ES: Pare ko, inuman na tayo
FR: PARE ko, inuman na tayo

ES: Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!!
FR: Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!!

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Ikaw ang aking
FR: Ikaw ang aking

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Ikaw ang aking
FR: Ikaw ang aking

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Ikaw ay
FR: Ikaw ay

ES: Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!!
FR: Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!!

ES: Masdan mo ang magagandang dalaga
FR: Masdan mo ang magagandang dalaga

ES: Nakakagigil ang beauty mo talaga
FR: Nakakagigil beauté mo talaga ang

ES: Lambing na hindi nakakasawa
FR: Agnelage nakakasawa hindi na

ES: Ikaw lang and gustong makasama
FR: Ikaw lang et gustong e

ES: ‘yung bahay o kubo
FR: « yung bahay kubo ou de

ES: Pag-ibig mo ay totoo
FR: Lignes de PAG-ibig mo ay

ES: Puso ko’y laging kumikibo
FR: Mettre ko' et laging kumikibo

ES: Wala kang katulad sa mundo
FR: Wala kang katulad monde de sa

ES: Pinoy ka sigaw na sige
FR: Pinoy ka na sige sigaw

ES: Kung maganda ka sigaw na sige
FR: Kung maganda ka na sige sigaw

ES: Kung buhay mo’y mahalaga - sige
FR: Mo buhay Kung' et mahalaga - sige

ES: Salamat sa ‘yong suporta
FR: Salamat sa ' yong prend en charge

ES: Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!!
FR: Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!!

ES: Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!!
FR: Filipino!!! Filipino!!!Filipino!!! Filipino!!!

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Ikaw ang aking
FR: Ikaw ang aking

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Bebot bebot bet
FR: Bebot, pari bebot

ES: Ikaw ay
FR: Ikaw ay

ES: Pinoy ka sigaw na sige
FR: Pinoy ka na sige sigaw

ES: Kung maganda ka sigaw na sige
FR: Kung maganda ka na sige sigaw

ES: Kung buhay mo’y mahalaga sige
FR: Mo buhay Kung' et mahalaga sige

ES: Salamat sa ‘yong suporta sige
FR: Salamat sa ' yong soutient sige

ES: Pinoy ka sigaw na sige
FR: Pinoy ka na sige sigaw

ES: Kung maganda ka - sigaw na sige
FR: Kung maganda ka - na sige sigaw

ES: Kung buhay mo’y mahalaga sige
FR: Mo buhay Kung' et mahalaga sige

ES: Salamat sa ‘yong suporta
FR: Salamat sa ' yong prend en charge

ES: Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!! Filipino!
FR: Filipino!!! Filipino!!! Filipino!!! Filipino!

ES: La la la la la la la . . . .
FR: Le la la la la la la...

ES: la la lo . . . .
FR: la la chose...

ES: La la la la la la la lo . . . .
FR: Le le le le le le le le...