Artist: 
Search: 
Reddit

Björk - Danish Children Song lyrics

(Danish Grammy 1998)

Min farfar drikker sødmælk ( My granddad drinks high-fat milk )
Ja, sødmælk drikker han ( Yes, high-fat milk he drinks )
Og drikker han ikke sødmælk ( And when he's not drinking high-fat milk )
Så spiser han ærter og flæsk ( He's eating peas and pork )