Artist: 
Search: 
Bizarre - Hey Nicki lyrics (Bulgarian translation). | Oh Nicki, you’re so fine you’re so fine you blow my mind
, Hey Nicki, Hey Nicki
, Oh Nicki,...
02:19
video played 142 times
added 6 years ago
Reddit

Bizarre - Hey Nicki (Bulgarian translation) lyrics

EN: Oh Nicki, you’re so fine you’re so fine you blow my mind
BG: О Ники, ти си толкова добре, вие сте толкова фин, можете удар съзнанието ми

EN: Hey Nicki, Hey Nicki
BG: Ей Ники Ей Ники

EN: Oh Nicki, you’re so fine you’re so fine you blow my mind
BG: О Ники, ти си толкова добре, вие сте толкова фин, можете удар съзнанието ми

EN: Hey Nicki, Hey Nicki
BG: Ей Ники Ей Ники

EN: Oh Nicki, you’re so fine you’re so fine
BG: О Ники, ти си толкова добре, вие сте толкова добре

EN: Jamaican queen is about to catch a flight
BG: Ямайски дама е на път да хвана полет

EN: I’ll be there six a clock tomorrow night
BG: Аз ще бъда там шест часовник утре вечер

EN: Jump off the flight hit the hotel
BG: Скочи от полет хит хотела

EN: Jump in the shower I must descale
BG: Направо в душ, трябва да премахване на накип

EN: Unload my bags pull out the douser
BG: Разтоварвам багажа ми извади douser

EN: Jacking off to this Nicki Minaj poster
BG: Курва, подскачащи на този Ники Minaj плакат

EN: I’m thinking about her all on the highway
BG: Аз съм да мисля за нея всички на магистрала

EN: Before I bust a nut I yell pink Friday
BG: Преди аз бюст един орех аз викам розово петък

EN: My God she’s so fucking sexy
BG: Боже мой, тя е толкова шибан секси

EN: She’s not a Barbie she’s more like a Becky
BG: Тя не е Барби, тя е повече като Беки

EN: Every day I think about what she’s wearing
BG: Всеки ден мисля за това, което тя носи

EN: When the TV come on I can’t stop staring
BG: Когато Телевизора Хайде не мога да спра вторачени

EN: You from Trinidad so is my Dad
BG: От Тринидад така е баща ми

EN: I’m lying he’s a fag that got shot in Bagdad
BG: Аз съм лъже той е педал, който бил застрелян в Багдад

EN: How about I pull a pink wig
BG: Ами аз дърпам розов перука

EN: How about you wear a shower cap
BG: Какво ще кажеш да носят шапка за душ

EN: How about I star at you for six hours while you take a fucking nap
BG: Как за аз звезда към вас за шест часа, докато шибан дрямка

EN: Oh Nicki you’re so fine you’re so fine you blow my mind
BG: О Ники, ти си толкова добре, вие сте толкова фин, можете удар съзнанието ми

EN: Hey Nicki Hey Nicki
BG: Ей Ники Ей Ники

EN: Oh Nicki you’re so fine you’re so fine you blow my mind
BG: О Ники, ти си толкова добре, вие сте толкова фин, можете удар съзнанието ми

EN: Hey Nicki Hey Nicki
BG: Ей Ники Ей Ники

EN: My dear my dear you do not know me but I know you very well
BG: Скъпа скъпа Вие не ме познават, но аз ви познавам много добре

EN: Because I follow you on twitter and Facebook and Myspace and Youtube and MyPinkFriday
BG: Защото аз ви следват по twitter и Facebook и Myspace и Youtube и MyPinkFriday

EN: Hey Onika is nice to meet you
BG: Ей Onika е хубаво да се запознаем

EN: I wanna invite you to a dollar slice a pizza
BG: Искам да ви поканя да долар парче пица

EN: Put our trunks on and dive in the pool
BG: Нашите стволове на и да се потопите в басейна

EN: How about we have lunch at black while in middle school
BG: Какво ще кажете имаме обяд в черно време в средатаучилище

EN: It’s the end of the world it’s almost Armageddon
BG: Това е краят на света е почти Армагедон

EN: If you and Drake get married I’m fucking up their wedding
BG: Ако вие и Дрейк се оженят аз съм шибан на сватбата им

EN: Knocking over tables spitting in food
BG: Анализатори за таблици, плюеща в храните

EN: Kanaiver make sure J.Cole don’t make a move
BG: Kanaiver се уверете, че J.Cole не направи ход

EN: I’m obsessed with you Nicki I’m just like Stan
BG: Аз съм обсебен от вас Ники аз съм точно като Стан

EN: I wanna be your girlfriend and your best friend
BG: Искам да се приятелката си и най-добър приятел

EN: And I heard about your Daddy trying to blow up the house
BG: И аз чух баща си се опитва да взриви къщата

EN: Next time I see him I’m a blow out his mouth
BG: Следващия път го виждам аз съм със удар his уста

EN: And tell Jacob to take off that makeup
BG: И кажете Яков да свали грим

EN: And a matter of fact you and Lil’Kim should make up
BG: И в интерес на истината вие и Lil'Kim трябва да се долива

EN: I’m a say one more thing before I leave
BG: Аз съм Кажи още нещо, преди да замина

EN: Remember I will eat your pussy for life
BG: Не забравяйте, аз ще ям си путка за живот

EN: For life for life
BG: За живот за живот