Artist: 
Search: 
 - Bingo Players Vs. Chocolate Puma - Touch Me (Bart B More Remix) lyrics (Bulgarian translation). | I'm touching you
, I'm kissing you
, I'm loving you
, I'm doing you
, 
, Touch me while, i'm
,...
04:11
Reddit

Bingo Players Vs. Chocolate Puma - Touch Me (Bart B More Remix) (Bulgarian translation) lyrics

EN: I'm touching you
BG: Аз съм ви докосване

EN: I'm kissing you
BG: Аз съм ви целуване

EN: I'm loving you
BG: Аз съм ви обичащ

EN: I'm doing you
BG: Аз съм правиш ви

EN: Touch me while, i'm
BG: Докосни ме докато, аз съм

EN: Touching you, and
BG: Докосване, и

EN: Kiss me while, i'm
BG: Целуни ме докато, аз съм

EN: Kissing you, and
BG: Целуване, и

EN: Love me while, i'm
BG: Ме докато обичаш, аз съм

EN: Loving you, and
BG: Нежен, и

EN: Do me while, i'm
BG: Ли ме докато, аз съм

EN: Doing you, and
BG: Това ви, и

EN: Touch me while, i'm
BG: Докосни ме докато, аз съм

EN: Touching you, and
BG: Докосване, и

EN: Kiss me while, i'm
BG: Целуни ме докато, аз съм

EN: Kissing you, and
BG: Целуване, и

EN: Love me while, i'm
BG: Ме докато обичаш, аз съм

EN: Loving you, and
BG: Нежен, и

EN: Do me while, i'm
BG: Ли ме докато, аз съм

EN: Doing you, and
BG: Това ви, и

EN: repeat pretty much
BG: Повторете доста много