Artist: 
Search: 
Bilyana - Omagiosan Sviat lyrics (English translation). | Знам, че тази нощ със друга някоя лудееш - следващата и...
04:51
video played 446 times
added 9 years ago
Reddit

Bilyana - Omagiosan Sviat (English translation) lyrics

BG: Знам, че тази нощ със друга някоя лудееш - следващата и последната, но за сега.
EN: I know that this night with another one a little crazy – the next and last, but for now.

BG: Зная, че това е твоя начин да живееш и дори не помниш, че със тебе съм била!
EN: I know that this is your way to live and you don't even remember that you've been!

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Зная, че така безкрайно ти ще продължаваш да ги каниш там в своя омагьосан свят.
EN: I know that you will keep indefinitely to invite them there in his enchanted world.

BG: След като ги имаш много бързо ги забравяш, но не знаех,че и аз ще съм една от тях!
EN: Once you have them very quickly forget about them, but I didn't know that and I'm one of them!

BG: Външно си така красив - мъжът мечта,а вътрешно си мъж фалшив и без душа!
EN: You're so beautiful outside-the man dream, internally a man fake and without a soul.

BG: Казваш че не вярваш ти в любовта затова от тебе винаги ще бяга тя!
EN: You say you don't believe in your love so you will always run it!

BG: Знам,че никоя жена сега не те вълнува всяка следваща е предпоследна знам това!
EN: I know that no woman now doesn't excite you each following is the penultimate know this!

BG: Казваш, че в живота любовта не съществува, а това за мен е най-голямата лъжа.
EN: You say that in life the love does not exist, and that to me is the biggest lie.

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Зная, че така безкрайно ти ще продължаваш да ги каниш там в своя омагьосан свят.
EN: I know that you will keep indefinitely to invite them there in his enchanted world.

BG: След като ги имаш много бързо ги забравяш, но не знаех, че и аз ще съм една от тях!
EN: Once you have them very quickly forget about them, but I didn't know that and I'm one of them!

BG: Външно си така красив - мъжът мечта, а вътрешно си мъж фалшив и без душа!
EN: Externally youso beautiful-dream husband, and a man inside a fake without a soul!

BG: Казваш че не вярваш ти в любовта затова от тебе винаги ще бяга тя!
EN: You say you don't believe in your love so you will always run it!

BG: Външно си така красив - мъжът мечта, а вътрешно си мъж фалшив и без душа!
EN: You're so beautiful outside-the man dream, internally a man fake and without a soul.

BG: Казваш, че не вярваш ти в любовта затова от тебе винаги ще бяга тя!
EN: You say you don't trust in love so you will always run it!