Artist: 
Search: 
Reddit

Bilind Îbrahîm - Kîya Cane lyrics

Heçîya dibêjim ya cane
Tîr ji cava berdane
Li cerg û dila talane
Xodana sed bextane

Heçîya dibêjim biçwîke
Rwî sore wek xudîke
Li ser wê bazar û swîke
Evro kiç sobe bwîke

Heçîya dêmê wê spîya
Rwî sore wek kevî ye
Çi bikem ya ji min kîvîye
Dilê jê bê hîvîye