Artist: 
Search: 
Big Sha - Гнусният брадан lyrics (English translation). | Това е платена обява R&B Rec. Търси да назначи инжинер,...
04:21
video played 638 times
added 8 years ago
by XTCMan
Reddit

Big Sha - Гнусният брадан (English translation) lyrics

BG: Това е платена обява R&B Rec. Търси да назначи инжинер, които да земе да ни построи нещо. С предимство са рапарите, участвали във "Вот на доверие"-по възможност със стаж в BBT като монтажисти ...ако може да имат и цици, да си ги ебем от време на време, брато!!! Ъ-ъъ, отново сам срещу всички със микрофона шша, ъ R&B Rec. Сега ще ви покажа как се прави научeте си урока путки!! Знам аз съм наи-тъпия рапър, дай нещо ново.. май вече нямаш теми и дар слово. Но нали пич ти си най-добрия, аз теб никога не съм и няма да те бия. Ти си инженерчето на мама, да взема да те наема да ми построиш вилата голяма... Всички знаем колко си голям бандит, в BBT зад пулта по-добре ми е да съм пребит. Желая ти успех - ти имаш нужда, твоята рима смехът в мен събужда. С крадените битове ти си наи-добрия, за кинти в Big brother си наби чекия. Вярно бе, бях забравил че си по-добър от P Diddy и от мен нали? Аз съм ви фен, но ви забравих имената, свидетел съм, че Конса наеба на един от вас жената. Припев: (х2) Еxcuse me miss, но ти си гнусна, като целувка със език между Слави и Азис. Ааа, ебати гнусната брада... Никога не си ми завиждал знам и твоят мозък за рапър е най-голям. Видяхме, че си умен, гледаме и ние ТВ, всички сме тъпи най-умния си ти... Много добър featuring си направил с Jay-Z, да, но аз съм най-големият крадец, excuse me. Аре стига вече си ревал, излагаш се като путка бе педал... Ще взема да ти подаря съпун, да вземеш се изкъпеш поне веднаж бе бастун. Ти си най-голямата рап звезда, която пазарува дрехи втора употреба. Ти си баровец, нямаш нужда от пари, нали има мъже - защо са ти жени? Честно пич не ме вълнуваш, много си малък, постоянно нещо съм ти виновен - ти си жалък! Припев: (х2) Еxcuse me miss, но ти си гнусна, като целувка със език между Слави и Азис. Ааа, ебати гнусната брада... Всичко свърши между нам - това е наи-великата рима знам, оставам ням. Ние сме балъци, вие сте гангстери велики, weekend-a на село ви засичат с мотики. Всички знаем, че си по-добър дори от G-P и от Благо МС. Брадата ти е кофти честно, ало, ще взема да ти купя огледало! Понякога греша - извини ме, не исках да ви ритна фен на господине. Обаче чeстно ли се мислиш, че си в играта, аре бегай да монтираш, да не те заболи главата. Тон-режисъора гангстер, умрях от страх! Ей нещастник - майка ти наебах. Това е от мене Станиславе, ти имаш нужда да ти желая здраве! Припев: (х2) Еxcuse me miss, но ти си гнусна, като целувка със език между Слави и Азис. Ааа, ебати гнусната брада... Ей мърша, ше ти еба путката маина бе, миризлив боклук ... На майка ти в путката чуваш ли бе? чуваш ли бе мършо .. Ще ти еба путката майна на тебе бе нещастник!!! Колко пъти бе, колко пъти трябва да ти показвам че си нещастник бе? Разбра ли бе мърша, на маика ти в путката! Нещастно, брадато изчадие. Ти си супер селски боклук бе. Путко мръсна, на майка ти в миризливата уста ше го дам чуваш ли бе боклук! Ша та изям бе мърша, чуваш ли бе?! Майка ти е супер курва, ясно ли ти е? Маика ти е курва, защото я ебахме всичките ясно ли ти е? Следващият път ша те утрепа като те видя, заклевам се... ще те утрепя бе путко!!!
EN: This is a paid advertisement R&B Rec. looking to appoint an engineer to say, let us build something. With the advantage are rappers, participated in the "vote of confidence"-possibly with the internship in a BBT editors ...If you can have both tits, fuck them from time to time, BRO!!! Uh, uh, again alone against all with microphone šša, um R&B Rec. now I'm going to show you how to make a lesson naučete pussy!! I know I'm the dumbest rapper, give something new. may no longer have themes and gift of the gab. But dude you're the best, I've never and won't beat you. You're the Boy Scout is my MOM to take me to hire you to build the Villa big. We all know how big Bandit behind the decks in a BBT better to be beaten. Good luck-you need, your rhyme laughter in me waking up. With the stolen bits you're the best, for cash in Big brother beat her fucking. True, I forgot that you're better than PDiddy and from me right? I'm a fan, but you forgot the names, I witnessed that the Konsa, one of you fuck a woman. Chorus: (x 2) Excuse me miss, but you're filthy, like kiss with tongue between Fame and Aziz. Ahh, some damp beard ... You've never been jealous of me know and your brain for rapper is greatest. We saw that the smart watch and we TV, we're all blunt the smartest you ... Very good featuring you did with Jay-Z, Yes, but I am the biggest thief, excuse me. Enough crying, you're embarrassing yourself by pussy faggot ... I'm going to give you got, to take a bath at least once was a cane. You're the biggest Rap Star who buys second-hand clothes. You're a high roller, you don't need money, right there is men-why are you women? Honestly dude don't get excited, you're too young, you constantly guilty-you are pathetic! Chorus: (x 2) Excuse me miss, but you're filthy, like kiss with tonguebetween Boasts and Aziz. Ahh, some damp beard ... Everything is over between Nam-this is the most great rhyme I know staying mute. We are idiots, you are gangsters the great, weekend-a of your village picking up with hoes. We all know you're even better than G-P and from a Good MC. Your beard sucks honestly, Hello, I'm going to buy you a mirror! Sometimes I'm wrong-I'm sorry, I didn't mean to kick you a fan of Mister. Sarge, however, you think you're in the game, come on out to edit it, not to hurt your head. Tone-Director gangster died from fear! Hey jerk-your mother naebah. This is from me, Stanley, you need to wish you health! Chorus: (x 2) Excuse me miss, but you're filthy, like kiss with tongue between Fame and Aziz. Ahh, some damp beard ... Hey carrion, you fuck your cunt Maina, smelly garbage. Your mother in pussy can you hear? can you hear was scum. I'll fuck your cunt fuck ofthee was a loser!!! How many times, how many times do I have to show you that you're a loser? You know, it was your mother's carcass in the pussy! Unhappily, bearded brat. You're Super garbage. Cunt stained, the MOM in a smelly mouth will give it can you hear punk! Sha Ta eat was carrion, can you hear?! Your MOM is a super slut, do you understand? Your mother's a whore because she fucked all right? The next time you murder you as Sha did, I swear. will they kill pussy!!!