Artist: 
Search: 
Big Sean - Dance (A$$) (Remix) (feat. Nicki Minaj) lyrics (Bulgarian translation). | [Hook]
, Ass ass ass ass ass
, Ass ass ass ass ass
, Ass ass ass ass ass
, Stop…..now make that...
02:12
video played 7,440 times
added 6 years ago
Reddit

Big Sean - Dance (A$$) (Remix) (feat. Nicki Minaj) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: Ass ass ass ass ass
BG: Задник задника задник задника задника

EN: Ass ass ass ass ass
BG: Задник задника задник задника задника

EN: Ass ass ass ass ass
BG: Задник задника задник задника задника

EN: Stop…..now make that motherf*cker hammer time like…
BG: Спирам сега направи това майка * cker чук време като...

EN: [Verse 1 - Big Sean]
BG: [Стих 1 - Биг Шон]

EN: Wobble-dy wobble-dy wa wobble wobble
BG: Потреперване-dy потреперване-dy wa потреперване потреперване

EN: I'm st-stacking my paper my wallet look like a bible
BG: Аз съм st стифиране ми хартия ми портфейла изглежда като библия

EN: I got girlies half naked that shit look like the grotto
BG: Аз имам girlies половин гол които лайната изглеждат като пещерата

EN: How your waist anorexic and then your a$$ is colossal
BG: Как анорексичка кръста и след това сте $$ е огромна

EN: Drop that ass make it boomerang
BG: Пуснете че задника да го бумеранг

EN: Take my belt off b*tch I'm Pootie Tang
BG: Вземете ми колан разстояние b * ч, аз съм Pootie Тан

EN: Tippy tow tippy tay you gonna get a tip today
BG: Tippy тегли tippy tay, вие ще получите съвет днес

EN: F*ck that you gonna get some d*ck today
BG: F * ck че вие ще получите някои d * ck днес

EN: I walk in with my crew and I'm breaking they necks
BG: Ходя с моя екип и аз съм чупене те шия

EN: I'm looking all good I'm making her wet
BG: Гледам всичко добро, аз съм като я wet

EN: They pay me respect they pay me in checks
BG: Те ми плащат уважение, те ми плащат в проверките

EN: And if she look good she pay me in sex
BG: И ако тя изглежда добре тя ми плащат в секса

EN: Bounce that ass (ass) it's the roundest
BG: Скача това магаре (магаре) е roundest

EN: You the best you deserve a crown b*tch
BG: Вие най-доброто, което заслужавате короната b * ч

EN: Right on that,
BG: Право на това,

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: Ass ass ass ass ass
BG: Задник задника задник задника задника

EN: Ass ass ass ass ass
BG: Задник задника задник задника задника

EN: Ass ass ass ass ass
BG: Задник задника задник задника задника

EN: Stop…..now make that motherf*cker hammer time like…
BG: Спирам сега направи това майка * cker чук време като...

EN: Go stupid, go stupid, go stupid
BG: Отиди глупаво, отидете глупав, Отиди Глупаво

EN: [Verse 2 - Nicki Minaj]
BG: [Стих 2 - Ники Minaj]

EN: Wobbledy wobble, wo-wo-wobble, wobbin'
BG: Wobbledy потреперване, ци ци потреперване, wobbin "

EN: Ass so fat, all these bitches' p-ssies is throbbin'
BG: Задника толкова мазнини, всички тези кучки p-ssies е throbbin'

EN: Bad bitches, I'm your leader, Phantom by the meter
BG: Лош кучки, аз съм си лидер, Фантомът на метър

EN: Somebody point me to the best ass-eater
BG: Някой да ми точка за най-добрите задника-ядящия

EN: Tell 'im "P-ssy clean!" I tell them "P-ssy squeaky!"
BG: Кажи му кажа "P-коте чисти!" Аз им казвам "P-коте писклив!"

EN: Niggas give me brain 'cause all of them niggas geeky
BG: Негрите ми даде мозъка, защото всички от тях негри geeky

EN: If he got a mandingo, then I buy him a dashiki
BG: Ако той има mandingo, тогава аз го купя dashiki

EN: And bust this p-ssy open in the islands of Waikikiiiiii…
BG: И бюст отворен този p-коте в островите наWaikikiiiiii...

EN: Kiss my ass and my anus, 'cause it's finally famous
BG: Целуни ми задника и ануса ми, защото той е най-накрая известен

EN: And it's finally soft, yeah, it's finally solved!
BG: И това е най-накрая мек, да, тя е окончателно решен!

EN: I don't know, man, guess them ass shots were off!
BG: Аз не знам, човек, ги предполагам задник снимки са на разстояние!

EN: Bitches ain't poppin', Google, my ass
BG: Кучки не Poppin ', Google, ми задника

EN: Only time you on the net is when you Google my ass
BG: Само времето ви в мрежата е, когато ви Google ми задника

EN: Y-y-you f-ckin' little whores, fu-f-ckin' up my decors
BG: Y-y ви f-ckin' малко курви, Фу f-ckin' нагоре ми декори

EN: Couldn't get Michael Kors if you was f-ckin' Michael Kors
BG: Не може да получи Майкъл Корс, ако ви е f-ckin' Майкъл Корс

EN: B-B-Big Sean, b-boy, how big is you?
BG: B-B-голям Шон, b-момче, колко големи ви е?

EN: Gimme all yo' money and gimme all yo' residuals
BG: Дай ми всички Йо "пари и Дай ми всички Йо" остатъчни суми

EN: Then slap it on my ass, ass, ass…
BG: След това го шамар ми задника, задника, задника...

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: [Big Sean]
BG: [Биг Шон]

EN: Woah, white girls, black girls, tall girls, fat girls
BG: Woah, бели момичета, черни момичета, високи момичета, мазнина момичета

EN: shake that ass shake that ass, shake that ass
BG: Разклатете този задник се разклаща този задник, разклаща че задника

EN: Shake that ass, shake that Ass, shake that ass
BG: Разклатете че задника, разклаща този задник, разклаща че задника

EN: go, go
BG: отиде, отиде

EN: Short girls, small girls, skinny girls, all girls
BG: Кратко момичета, малки момичета, кльощава момичета, всички момичета

EN: shake that ass shake that ass, shake that ass
BG: Разклатете този задник се разклаща този задник, разклаща че задника

EN: Shake that ass, shake that Ass, shake that ass
BG: Разклатете че задника, разклаща този задник, разклаща че задника

EN: And I want all of that,
BG: И аз искам всичко това,

EN: [Hook]
BG: [Кука]

EN: Go stupid!
BG: Отиди Глупаво!