Artist: 
Search: 
Bicheto - Игри На Съдбата lyrics (Russian translation). | Игри на съдбата на майка ти в устата!
, От Бога намеса за...
03:40
video played 371 times
added 8 years ago
Reddit

Bicheto - Игри На Съдбата (Russian translation) lyrics

BG: Игри на съдбата на майка ти в устата!
RU: Игры и судьбы мама в рот!

BG: От Бога намеса за пикана я меса.
RU: Бог вмешательство для ее pikana.

BG: Кожа гюдерия гъзо и пандишпан.
RU: Кожа g″zo кожа ткань и бисквит.

BG: Шунка от мастия болести от срам!
RU: Ветчина mastiâ заболеваний стыда!

BG: Свлачища от телеса дъх на стар пешкир,
RU: Оползни от тела дыхание старых горки

BG: клеясали кюлоти бежан чемашир.
RU: kleâsali čemašir bežan шортики.

BG: Качамаци от плът кмрад на пръд,
RU: Kačamaci pr″d kmrad плоти,

BG: дамска запарка ще удрям злобарка.
RU: настой женщин будет бить zlobarka.

BG: Увехнала моминска цаф - СМЪРДИ!
RU: Данка Uvehnala CAC-воняет!

BG: Възнак изтанел чаршаф - ПЪРДИ! ./х2
RU: Обратная iztanel лист ПУКАЕТ!. / x 2

BG: Припев:
RU: Припев:

BG: Ти сереш - и аз сера!
RU: Вы и sereš Серра!

BG: Но твоите говна отиват в Искъра.
RU: Но ваш turds вдаваться в Искър.

BG: Ти сереш - и аз сера!
RU: Вы и sereš Серра!

BG: Судбата си играе със судбата на съдба! /х2
RU: Sudbata игры с sudbata судьбы! / x 2

BG: Моята марка е кръв и сополи.
RU: Мой бренд — кровь и сопли.

BG: Любимата ми група е група Станиоли.
RU: Моя любимая группа является группой Stanioli.

BG: Кир по врато е стилът ми брато,
RU: Сайрус, vrato это мой стиль BRO

BG: ще ти човрим аз анала долная педала!
RU: Вы будете čovrim я dolnaâ anala педали!

BG: Дупе у шепа. Я съм лолит -
RU: Жопа в горсть. У меня есть it-lolit

BG: най-се възбуждам от дрът целулит!
RU: Большинство воспламенить dr″t целлюлита!

BG: Носо го завирам у раздърпана шпиона,
RU: Noso укрывать его в razd″rpana шпионов,

BG: гъзо си не бришем. Я съм закона!
RU: g″zo, не brišem. Я его!

BG: Ей кирлива курво, ше ти мачкам главата!
RU: Эй kirliva Хо, вы хлюпать вашу голову!

BG: Така ли си миришеш, или пак пусна душата?!
RU: ТакВы знаете, твой запах, или снова Пусть душа?!

BG: Шавам с къси пръсти
RU: Непоседа с коротких пальцев

BG: в космите ти сплъсти.
RU: в волосы вы spl″sti.

BG: На педя оттам -
RU: Поэтому промежуток-

BG: лайна врият знам!
RU: vriât дерьмо я знаю!

BG: Хапнах сиренье, имаш ли вино?
RU: SIREN′e Hapnah, есть ли у вас какие-либо вино?

BG: Кажи ми долна смрадлива гадино!
RU: Скажи мне, Нижняя gadino smradliva!

BG: Дъх на канал от твоя анал,
RU: Дыхание канала от анального секса,

BG: цици мекици, дупара кошара!
RU: сиськи торты, baby dupara!

BG: ПУЗДРА ЯГОРИДА!
RU: ÂGORIDA PUZDRA!

BG: Увехнала моминска цаф - СМЪРДИ!
RU: Данка Uvehnala CAC-воняет!

BG: Възнак изтанел чаршаф - ПЪРДИ! /х2
RU: Обратная iztanel лист ПУКАЕТ! / x 2

BG: Припев:
RU: Припев:

BG: Ти сереш - и аз сера!
RU: Вы и sereš Серра!

BG: Но твоите говна отиват в Искъра.
RU: Но ваш turds вдаваться в Искър.

BG: Ти сереш - и аз сера!
RU: Вы и sereš Серра!

BG: Судбата си играе със судбата на съдба! /х2
RU: Sudbata игры с sudbata судьбы! / x 2