Artist: 
Search: 
Bicheto - Игри На Съдбата lyrics (English translation). | Игри на съдбата на майка ти в устата!
, От Бога намеса за...
03:40
video played 371 times
added 8 years ago
Reddit

Bicheto - Игри На Съдбата (English translation) lyrics

BG: Игри на съдбата на майка ти в устата!
EN: Games of the fate of the mother in the mouth!

BG: От Бога намеса за пикана я меса.
EN: By God to pikana it.

BG: Кожа гюдерия гъзо и пандишпан.
EN: Skin gûderiâ g″zo and pandišpan.

BG: Шунка от мастия болести от срам!
EN: Ham from mastiâ diseases of shame!

BG: Свлачища от телеса дъх на стар пешкир,
EN: Landslides from the breath of the old peškir telesa,

BG: клеясали кюлоти бежан чемашир.
EN: kleâsali kûloti bežan čemašir.

BG: Качамаци от плът кмрад на пръд,
EN: Kačamaci kmrad of pr″d of the flesh,

BG: дамска запарка ще удрям злобарка.
EN: Ladies ' zaparka will udrâm zlobarka.

BG: Увехнала моминска цаф - СМЪРДИ!
EN: Uvehnala mominska CAC-SM″RDI!

BG: Възнак изтанел чаршаф - ПЪРДИ! ./х2
EN: V″znak iztanel sheet-P″RDI!//

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Ти сереш - и аз сера!
EN: «Sereš-I Serra!

BG: Но твоите говна отиват в Искъра.
EN: But your govna go to Isk″ra.

BG: Ти сереш - и аз сера!
EN: «Sereš-I Serra!

BG: Судбата си играе със судбата на съдба! /х2
EN: Sudbata play with sudbata of fate! //

BG: Моята марка е кръв и сополи.
EN: My name is blood and sopoli.

BG: Любимата ми група е група Станиоли.
EN: My favorite group is the Group Stanioli.

BG: Кир по врато е стилът ми брато,
EN: KIR on vrato style me BRO,

BG: ще ти човрим аз анала долная педала!
EN: will you čovrim I dolnaâ pedal anala!

BG: Дупе у шепа. Я съм лолит -
EN: Dupe in a handful. I'm it-lolit

BG: най-се възбуждам от дрът целулит!
EN: most are v″zbuždam by dr″t cellulite!

BG: Носо го завирам у раздърпана шпиона,
EN: Noso zaviram it razd″rpana špiona, y

BG: гъзо си не бришем. Я съм закона!
EN: g″zo, not brišem. It's the law!

BG: Ей кирлива курво, ше ти мачкам главата!
EN: Hey kirliva, you mačkam on-line kurvo head!

BG: Така ли си миришеш, или пак пусна душата?!
EN: Soyou smell, or let the soul again?!

BG: Шавам с къси пръсти
EN: Fidget with short fingers

BG: в космите ти сплъсти.
EN: in the hair you spl″sti.

BG: На педя оттам -
EN: Hence the span

BG: лайна врият знам!
EN: vriât I know shit!

BG: Хапнах сиренье, имаш ли вино?
EN: Souvlaki siren′e, got wine?

BG: Кажи ми долна смрадлива гадино!
EN: Tell me a lower smradliva gadino!

BG: Дъх на канал от твоя анал,
EN: Breath of the channel of your anal,

BG: цици мекици, дупара кошара!
EN: boobs mekici, dupara baby cot!

BG: ПУЗДРА ЯГОРИДА!
EN: PUZDRA ÂGORIDA!

BG: Увехнала моминска цаф - СМЪРДИ!
EN: Uvehnala mominska CAC-SM″RDI!

BG: Възнак изтанел чаршаф - ПЪРДИ! /х2
EN: V″znak iztanel sheet-P″RDI! //

BG: Припев:
EN: Chorus:

BG: Ти сереш - и аз сера!
EN: «Sereš-I Serra!

BG: Но твоите говна отиват в Искъра.
EN: But your govna go to Isk″ra.

BG: Ти сереш - и аз сера!
EN: «Sereš-I Serra!

BG: Судбата си играе със судбата на съдба! /х2
EN: Sudbata play with sudbata of fate! //