Artist: 
Search: 
Beyonce - Radio lyrics (Bulgarian translation). | I be on the hotline, like erryday
, Makin' sure the DJ know what I want him to play
, You know I got...
03:39
video played 2,258 times
added 6 years ago
by orynwe
Reddit

Beyonce - Radio (Bulgarian translation) lyrics

EN: I be on the hotline, like erryday
BG: Аз се на горещата линия, като erryday

EN: Makin' sure the DJ know what I want him to play
BG: Изкара че DJ знам какво искам той да играе

EN: You know I got my top back and my beat low-oh
BG: Вие знаете, аз имам гърба ми Топ и победата си ниско-о

EN: Rockin' my stunna shades and turnin' up my radio-oh
BG: Rockin ' нюанси ми stunna и turnin' на моето радио-о

EN: Turn up my radio, radio, radio....
BG: Включване ми радио, радио, радио...

EN: I think I'm in love with my radio
BG: Мисля, че аз съм в любовта с моето радио

EN: Cause it never lets me down
BG: Причина то никога lets me голо възвишение

EN: And I fall in love with my stereo
BG: И аз се влюби в моята стерео

EN: Whenever I hear that sound
BG: Когато чувам този звук

EN: (Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!)
BG: (О о о о о о о о о о о о о о о о!)

EN: Whenever I hear that sound
BG: Когато чувам този звук

EN: (Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!)
BG: (О о о о о о о о о о о о о о о о!)

EN: Whenever I hear that sound
BG: Когато чувам този звук

EN: You're the only one that Papa allowed to hang out in my room
BG: Вие сте единственият, който папа е позволено да излизаш в моята стая

EN: With the door closed we'd be alone
BG: Със затворена врата ще се сам

EN: And mama never freaked out when she heard it go BOOM
BG: И мама никога не откачи, когато чула го бум

EN: 'Cause she knew we were in the zone
BG: Защото тя знаех, че сме в зоната на

EN: Hold him in my arms and look out of my window
BG: Го държат в ръцете си и гледам от прозореца ми

EN: (Under the moonlight)
BG: (Под лунна светлина)

EN: And he be keepin' me calm so I'd never let him go
BG: И Keepin той бъде ' ми спокойствие така че никога не ще го пусна

EN: He's got a place in my heart
BG: Той има място в сърцето ми

EN: I think I'm in love with my radio
BG: Мисля, че аз съм в любовта с моето радио

EN: Cause it never lets me down
BG: Причина то никога lets me голо възвишение

EN: And I fall in love with my stereo
BG: И аз се влюби в моята стерео

EN: (With my stereo-oh-oh)
BG: (С моята стерео-о-о)

EN: Whenever I hear that sound
BG: Когато чувам този звук

EN: (Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!)
BG: (О о о о о о о о о о о о о о о о!)

EN: Whenever I hear that sound
BG: Когато чувам този звук

EN: (Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!)
BG: (О о о о о о о о о о о о о о о о!)

EN: Whenever I hear that sound
BG: Когато чувам този звук

EN: When I get into my car, turn it uh-up, uh-up
BG: Когато попаднат в моята кола, да го превърне ъ нагоре, ъ-ъ нагоре

EN: Then I hear vibrations all up in my truh-unk, uh-unk
BG: След това чувам вибрации всички в моя truh-unk, ъ-ъ-unk

EN: And the bassline be rattlin' through my see-eat, ee-eats
BG: И баслиния се rattlin' чрез моя see-eat, ЕЕ-яде

EN: Then that crazy feeling starts happeni-ing- i-ing OH!
BG: След това чувството, че луд започва happeni-ing-i-ingО!

EN: I get butterflies when I hear the DJ
BG: Получавам пеперуди, когато чуя DJ

EN: (Playing the stuff I like)
BG: (Възпроизвеждане на неща ми харесва)

EN: And I fall deeper in love with every song he plays
BG: И падна дълбоко в любовта с всяка песен, той играе

EN: He's got a place in my heart.....
BG: Той има място в сърцето ми...

EN: I think I'm in love with my radio
BG: Мисля, че аз съм в любовта с моето радио

EN: Cause it never lets me down
BG: Причина то никога lets me голо възвишение

EN: And I fall in love with my stereo
BG: И аз се влюби в моята стерео

EN: Whenever I hear that sound
BG: Когато чувам този звук

EN: (Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!)
BG: (О о о о о о о о о о о о о о о о!)

EN: Whenever I hear that sound
BG: Когато чувам този звук

EN: (Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!)
BG: (О о о о о о о о о о о о о о о о!)

EN: Whenever I hear that sound
BG: Когато чувам този звук

EN: I be on the hotline, like erryday
BG: Аз се на горещата линия, като erryday

EN: Makin' sure the DJ know what I want him to play
BG: Изкара че DJ знам какво искам той да играе

EN: You know I got my top back and my beat low-oh
BG: Вие знаете, аз имам гърба ми Топ и победата си ниско-о

EN: Rockin' my stunna shades and turnin' up my radio-oh
BG: Rockin ' нюанси ми stunna и turnin' на моето радио-о

EN: Turn up my radio
BG: Включване на моето радио

EN: I think I'm in love with my radio
BG: Мисля, че аз съм в любовта с моето радио

EN: Cause it never lets me down
BG: Причина то никога lets me голо възвишение

EN: And I fall in love with my stereo
BG: И аз се влюби в моята стерео

EN: Whenever I hear that sound
BG: Когато чувам този звук

EN: (Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!)
BG: (О о о о о о о о о о о о о о о о!)

EN: Whenever I hear that sound
BG: Когато чувам този звук

EN: (Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!)
BG: (О о о о о о о о о о о о о о о о!)

EN: Whenever I hear that sound
BG: Когато чувам този звук

EN: (Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!)
BG: (О о о о о о о о о о о о о о о о!)

EN: (Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh!)
BG: (О о о о о о о о о о о о о о о о!)

EN: Oh ooh whoa whoa...
BG: О о о о...

EN: Oh ooh whoa whoa...
BG: О о о о...

EN: Oh ooh whoa whoa, ooh.......
BG: О о о о, о...