Artist: 
Search: 
Reddit

Bengt Pegefelt - Köppäbä-Visan lyrics

Hä' va' eftemidda' uti Köppöbä', å' ja' va' hännä' å' dännä',
å ja' va' uppa' å nera' å inna å' uta' i Köppäbä, määän

Få'nt' ja' en körv så huppä' ja' i älva'
få'nt' ja' en körv så huppä' ja' i älva'
få'nt' ja' en körv så huppä' ja' i älva'
i Köppäbä'.

Fassan' o' mossan ha' kåk ut' i Fossa', dit ska ja' åka å strula å' jåssa'
Sen ta ja, bussn' å' döner hela vägen till Köppöbä!

Få'nt' ja' en körv så huppä' ja' i älva'
få'nt' ja' en körv så huppä' ja' i älva'
få'nt' ja' en körv så huppä' ja' i älva'
i Köppäbä'.

Jobbä' i verkä' å' plättä' i Dosa', sen ut'te Valsan styr ja mi' kosa, där ha' ja' stuga å' mölje' hela sömmern' lång

DÅ ROPA ALLA PÅ DE VIS'Ä ATT!

Få'nt' ja' en körv så huppä' ja' i älva'
få'nt' ja' en körv så huppä' ja' i älva'
få'nt' ja' en körv så huppä' ja' i älva'
i Köppäbä'.

Nä' ja' ä' en ledi' så gå ja' på Vallen å häjä på Brage - få ont uti skallen (HEJJA BRAGE!) å' va' de' beror på vill ja nt'ä tala om'

Hä' va' eftemidda' ute i Köppöbä, å' ja' va' hännä' å' dännä',
Å ja' va' uppa' å nera' å inna å' uta' i Köppäbä

Få'nt' ja' en körv så huppä' ja' i älva'
få'nt' ja' en körv så huppä' ja' i älva'
få'nt' ja' en körv så huppä' ja' i älva'
i Köppäbä'.


Å VI VRÅLA EN GÅNG TI' ATT.

Få'nt' ja' en körv så huppä' ja' i älva'
få'nt' ja' en körv så huppä' ja' i älva'
få'nt' ja' en körv så huppä' ja' i älva'
i Köppäbä'.