Artist: 
Search: 
Ben Howard - Keep Your Head Up lyrics (Bulgarian translation). | I spent my time, watching
, The spaces that have grown between us.
, And I cut my mind on second...
03:54
video played 1,107 times
added 6 years ago
by XTCMan
Reddit

Ben Howard - Keep Your Head Up (Bulgarian translation) lyrics

EN: I spent my time, watching
BG: Прекарах си време, гледайки

EN: The spaces that have grown between us.
BG: Пространства, които са се увеличили между нас.

EN: And I cut my mind on second best,
BG: И аз режа съзнанието ми на втория най-добър,

EN: Oh the scars that come with the greenness.
BG: О, белези, които идват с зеленината.

EN: And I gave my eyes to the boredom,
BG: И дадох моите очи на скуката,

EN: Still the seabed wouldn't let me in.
BG: Все още морското дъно няма да ме пуснеш.

EN: And I try my best to embrace the darkness
BG: И аз се постарая да прегърне мрака

EN: In which I swim.
BG: В който плувам.

EN: Now walking back, down this mountain,
BG: Сега ходене назад, надолу тази планина,

EN: The strength of a turnin' tide.
BG: Силата на turnin' течението.

EN: Oh the wind so soft, at my skin,
BG: О вятъра толкова мека, в кожата ми,

EN: Yeah the sun so hot upon my side.
BG: да, слънцето толкова горещо на моя страна.

EN: Oh lookin' out at this happiness
BG: О гледаш този щастие

EN: I searched for between the sheets,
BG: Търсих за между листовете,

EN: Oh feelin' blind, to realise,
BG: О чувстваш слепи, да се реализира,

EN: All I was searchin' for... was me.
BG: Всичко е searchin' сервизно ми беше.

EN: Oh oh-oh, all I was searchin' for was me.
BG: О о-о, всичко е searchin' за мен беше.

EN: Oh yeah, keep your head up, keep your heart strong.
BG: О, да, Дръжте главата си нагоре, пазиш сърцето си здрави.

EN: No, no, no, no, keep your mind set, keep your hair long.
BG: Не, не, не, не, си си мислене, Дръжте косата си дълга.

EN: Oh my, my darlin', keep your head up, keep your heart strong.
BG: О моя, моя Мила ", Дръжте главата си нагоре, пазиш сърцето си здрави.

EN: Na, oh, no, no, keep your mind set in your ways.
BG: Na, о, не, не, дръжте ума си в постъпките си.

EN: Keep your heart strong.
BG: Пазиш сърцето си здрави.

EN: Now I saw a friend of mine, the other day,
BG: Сега видях един приятел на мина, онзи ден,

EN: And he told me that my eyes were gleamin'.
BG: И той ми каза, че очите ми са gleamin'.

EN: Oh I said I'd been away, and he knew...
BG: О казах бях далеч, и той знаеше...

EN: Oh he knew the depths I was meanin'.
BG: О е познал дълбините е meanin'.

EN: And it felt so good to see his face,
BG: И се чувствах толкова добре да видя лицето му,

EN: All the comfort invested in my soul,
BG: Всички комфорт, инвестирани в душата ми,

EN: Oh to feel the warmth, of his smile,
BG: О да усетите топлината, на усмивката му,

EN: When he said, 'I'm happy to have you home'.
BG: Когато той каза: "Аз съм щастлив да ви дом".

EN: Oh oh-oh, I'm happy to have you home.
BG: О о-о, аз съм щастлив да ви дом.

EN: Oh yeah, keep your head up, keep your heart strong.
BG: О, да, Дръжте главата си нагоре, пазиш сърцето си здрави.

EN: No, no, no, no, keep your mind set, keep your hair long.
BG: Не, не, не, не, си си мислене, Дръжте косата си дълга.

EN: Oh my, my darlin', keep your head up, keep your heart strong.
BG: О моя, моя Мила ", Дръжте главата си нагоре, пазиш сърцето сисилен.

EN: No, no, no, no, keep your mind set in your ways.
BG: Не, не, не, не, дръжте ума си в постъпките си.

EN: Well keep your heart strong.
BG: Ами пазиш сърцето си здрави.

EN: 'Cause I'll always remember you the same.
BG: Защото аз винаги ще помня ви същото.

EN: Oh eyes like wildflowers, oh with your demons of change.
BG: О очи като диви цветя, о с вашия демони на промяната.

EN: (Keep your head up)
BG: (Дръжте главата си нагоре)

EN: (Keep your heart strong)
BG: (Пазиш сърцето си здрави)

EN: (Keep your head up)
BG: (Дръжте главата си нагоре)

EN: (Keep your heart strong) May you find happiness here.
BG: (Пазиш сърцето си здрави) Да намериш щастие тук.

EN: (Keep your head up)
BG: (Дръжте главата си нагоре)

EN: (Keep your heart strong)
BG: (Пазиш сърцето си здрави)

EN: (Keep your head up)
BG: (Дръжте главата си нагоре)

EN: (Keep your heart strong) May all your hopes all turn out right.
BG: (Пазиш сърцето си здрави) Може всичките си надежди всички се окаже право.

EN: Keep your head up, keep your heart strong.
BG: Дръжте главата си нагоре, поддържа сърцето си силен.

EN: No, no, no, no, keep your mind set, keep your hair long.
BG: Не, не, не, не, си си мислене, Дръжте косата си дълга.

EN: Oh my, my darlin', keep your head up, keep your heart strong.
BG: О моя, моя Мила ", Дръжте главата си нагоре, пазиш сърцето си здрави.

EN: No, no, no, no, keep your mind set in your ways.
BG: Не, не, не, не, дръжте ума си в постъпките си.

EN: Keep your heart strong.
BG: Пазиш сърцето си здрави.

EN: 'Cause I'll always remember you the same.
BG: Защото аз винаги ще помня ви същото.