Artist: 
Search: 
Bei Maejor - Impressed lyrics (Bulgarian translation). | I'm tryna be for real alright 
, 
, I'm just so impressed wit' yo booty and yo breast 
, I'ma have...
02:26
video played 438 times
added 7 years ago
Reddit

Bei Maejor - Impressed (Bulgarian translation) lyrics

EN: I'm tryna be for real alright
BG: Аз съм tryna се за истински добре

EN: I'm just so impressed wit' yo booty and yo breast
BG: Аз съм толкова впечатлен йо плячка и йо гърдите остроумие'

EN: I'ma have to take you home tonight
BG: Аз съм да ви отведе тази вечер у дома

EN: Forget about your friends
BG: Забравете за приятелите си

EN: Shorty jump up in this Benz
BG: Шорти скочи в тази Benz

EN: Baby we gon' get it on tonight
BG: Бебе се гонят'да го тази вечер

EN: Yeah, unh
BG: Да, UNH

EN: She got it poppin' (poppin')
BG: Тя се е Poppin '(Poppin')

EN: Lip lip lip glossin' (glossin')
BG: Устни устните glossin устна'(glossin")

EN: Runnin' the show
BG: Runnin 'шоуто

EN: Lil' mama bossin'
BG: Lil 'мама bossin'

EN: Me-Me-Met her in Boston
BG: Me-Me-я срещна в Бостън

EN: Diamonds she flossin'
BG: Diamonds тя flossin'

EN: Ki-Ki-Killin' the scene
BG: Ки-Ки-Killin'на сцената

EN: Clo-Clo-Closin' the coffin
BG: Clo-Clo-Closin'ковчега

EN: Heard she moved to Miami
BG: Чух, тя се премества в Маями

EN: Now she cheer for the Dolphins
BG: Сега тя се развесели за Делфините

EN: I know them niggas impressed
BG: Знам, че тези негри впечатлен

EN: 'Cause you don't see her kind often
BG: Защото ти не я видя вид често

EN: She ain't one for the talkin'
BG: Тя не е една за говориш

EN: She just wa-want them dollars
BG: Тя просто во-да ги искате долара

EN: I pulled up that drop
BG: Спрях се, че капка

EN: And now her friends tryna holler
BG: И сега си приятели tryna крещиш

EN: I told'um
BG: Аз told'um

EN: I'm just so impressed wit' yo booty and yo breast
BG: Аз съм толкова впечатлен йо плячка и йо гърдите остроумие'

EN: I'ma have to take you home tonight
BG: Аз съм да ви отведе тази вечер у дома

EN: Forget about your friends
BG: Забравете за приятелите си

EN: Shorty jump up in this Benz
BG: Шорти скочи в тази Benz

EN: Baby we gon' get it on tonight
BG: Бебе се гонят'да го тази вечер

EN: Love how she do it (do it)
BG: Любовта как го правя (го направя)

EN: Shorty get to it
BG: Шорти се заемем с нея

EN: I was up on the stage
BG: Бях се на сцената

EN: She was feelin' my music
BG: Тя е чувства моята музика

EN: Rock my hat like I'm Jewish
BG: Рок шапката като аз съм евреин

EN: Kick that b-tch to the back
BG: Kick, че б-TCH на гърба

EN: I like my pics upside down
BG: Харесва ми снимки с главата надолу

EN: I like my chicks with them racks
BG: Харесва ми пилета с тях стелажи

EN: I like to slow down the song
BG: Харесва ми да забави песен

EN: Right in the middle of that
BG: Точно по средата на тази

EN: I like to slow dance with girls
BG: Харесва ми да се забави танц с момичета

EN: What you gon' wit' all that?
BG: Това, което гони'остроумие" всичко това?

EN: I'm-I'm-I'm-I'm impressed wit' yo style
BG: I'm-I'm-I'm-I'm впечатлен остроумие'йо стил

EN: I'm impressed wit' yo figure
BG: Впечатлен съм йо фигура остроумие'

EN: Knew you from back in the day
BG: Знаех си от през деня

EN: It look like you done got thicker
BG: Тя изглежда като сте направили има дебел

EN: Man I thank God for that food
BG: Човече, благодаря на Бога за тази храна

EN: Ya ma-ma-mama was feedin' ya
BG: Я. Ма-ма-майка е feedin'ти

EN: It went straight to them hips
BG: Той отиде направо да ги бедрата

EN: And a couple other regions
BG: И няколко други региони

EN: But I ain't trippin' at all
BG: Но не е Trippin'на всички

EN: Like them love handles and all
BG: Подобно на тях любовни дръжки и всички

EN: 3 1 3 2 4 2 triple 7 5 when you call
BG: 3 1 3 2 4 2 тройни 7 5, когато ти се обадя

EN: I'ma tell you
BG: Аз съм ви кажа

EN: I'm just so impressed wit' yo booty and yo breast
BG: Аз съм толкова впечатлен йо плячка и йо гърдите остроумие'

EN: I'ma have to take you home tonight
BG: Аз съм да ви отведе тази вечер у дома

EN: Forget about your friends
BG: Забравете за приятелите си

EN: Shorty jump up in this Benz
BG: Шорти скочи в тази Benz

EN: Baby we gon' get it on tonight
BG: Бебе се гонят'да го тази вечер

EN: [x2]
BG: [X2]