Artist: 
Search: 
Behemoth - Ov Fire And The Void lyrics (Bulgarian translation). | I the Sun ov man
, The offspring ov the stellar race
, My halo fallen and crushed upon the earth
,...
05:09
video played 2,020 times
added 8 years ago
Reddit

Behemoth - Ov Fire And The Void (Bulgarian translation) lyrics

EN: I the Sun ov man
BG: Аз на слънцето ov човек

EN: The offspring ov the stellar race
BG: Поколението ov звездна раса

EN: My halo fallen and crushed upon the earth
BG: Моят halo паднали и смачкани на земята

EN: That I may bring balance to this world
BG: Че аз може да донесе баланс на този свят

EN: I son ov perdition
BG: Аз син ov гибел

EN: From sheer nothingness transgressed
BG: От абсолютното небитие престъпили

EN: Unto the highest self – to utmost freedom
BG: При най-високата самостоятелно – за максимална свобода

EN: To explore the starry nature ov my rage
BG: Да проучи звездното природа ov ми ярост

EN: I pulse ov existence
BG: Аз пулс ov съществуването

EN: The law ov nature undenied
BG: Законът ov природата undenied

EN: I hold the torch ov Heraclites
BG: Аз задръжте факел ov Heraclites

EN: So I can shake the earth and move the suns
BG: Така че мога да се разклаща земята и премести слънца

EN: I divine Iconoclast
BG: Божествена иконоборец

EN: Injecting chaos into my veins
BG: Инжектиране на хаос в моите вени

EN: With life accepted
BG: С живот приети

EN: With pain resurrected
BG: С болка възкресен

EN: Is the embrace ov god in man profound
BG: Прегръдка ov Бог в човека е дълбока

EN: The joy ov a dawn
BG: Радостта ov на зората

EN: The ecstasy ov dusk
BG: Екстази ov здрач

EN: Nourished have I this karmic flow
BG: Подхранена, имам аз този кармичния поток

EN: Where great above meets great below
BG: Където голяма горе среща много по-долу

EN: Let it be written!
BG: Нека се пише!

EN: Let it be done!
BG: Да се направи!

EN: Scattered I walk towards the fractured light
BG: Разпръснати вървя към фрактура светлината