Artist: 
Search: 
Before The Dawn - End Of Days lyrics (Bulgarian translation). | First snow is starting to fall
, This winter will last forever
, In the end
, Oblivion waits for us...
04:46
video played 252 times
added 7 years ago
Reddit

Before The Dawn - End Of Days (Bulgarian translation) lyrics

EN: First snow is starting to fall
BG: Първи сняг започва да пада

EN: This winter will last forever
BG: Тази зима ще продължи вечно

EN: In the end
BG: В края на краищата

EN: Oblivion waits for us all
BG: Oblivion чака за всички нас

EN: As the daylight dies
BG: Като лятно дни

EN: Last flame lingers in the scorched sky
BG: Последните пламъкът се задържа в обгорен небе

EN: Voice of death
BG: Гласът на смъртта

EN: Carries no broken promises
BG: Носи на няма счупени обещания

EN: This is the end of day
BG: Това е в края на деня

EN: The end of our world
BG: В края на нашия свят

EN: And our very existence
BG: И нашето съществуване

EN: What was it worth
BG: Какво е то си струва

EN: Waiting for the rebirth
BG: Изчакване за възраждането

EN: Of the earth
BG: На земята

EN: Once worn will be reborn
BG: След като носи ще се прероди