Artist: 
Search: 
Bay City Rollers - Bye Bye Baby lyrics (Bulgarian translation). | If you hate me after what I say
, Can't put it off any longer
, I just gotta tell ya anyway
, 
, Bye...
02:52
video played 110 times
added 5 years ago
Reddit

Bay City Rollers - Bye Bye Baby (Bulgarian translation) lyrics

EN: If you hate me after what I say
BG: Ако мразиш ми след това, което казвам

EN: Can't put it off any longer
BG: Не може да я тури на разстояние по-дълго

EN: I just gotta tell ya anyway
BG: Аз просто трябва да ти кажа все пак

EN: Bye Bye Baby, baby goodbye.
BG: Чао чао Baby, baby сбогом.

EN: Bye baby, baby bye bye.
BG: Чао baby, baby чао чао.

EN: Bye bye baby, don't make me cry
BG: Чао чао baby, не ме карат да плача

EN: Bye baby, baby bye bye.
BG: Чао baby, baby чао чао.

EN: You're the one girl in town I'd marry
BG: Ти си едно момиче в града, аз ще се ожени

EN: Girl, I'd marry you now if I were free
BG: Момиче, аз ще се ожени ли сега ако бях свободен

EN: I wish it could be.
BG: Иска да бъде.

EN: I could love you but why begin it
BG: Мога да те обичам, но защо го започне

EN: 'Cos there ain't any future in it,
BG: "Защото няма бъдещи в него,

EN: She's got me and I'm not free, so:
BG: Тя ме е и аз не съм свободен, така че:

EN: Bye Bye Baby, baby goodbye.
BG: Чао чао Baby, baby сбогом.

EN: Bye baby, baby bye bye.
BG: Чао baby, baby чао чао.

EN: Bye bye baby, don't make me cry
BG: Чао чао baby, не ме карат да плача

EN: Bye baby, baby bye bye.
BG: Чао baby, baby чао чао.

EN: Wish I never had known you better
BG: Иска ми никога не са ви известни по-добре

EN: Wish I knew you before I met her, Gee
BG: Иска ми се знаеше ли преди срещнах я, Боже

EN: How good it would be for me.
BG: Колко добре би било за мен.

EN: Shoulda told her that I can't linger,
BG: трябва да съм си казал, че аз не мога да задържат,

EN: There's a wedding ring on my finger,
BG: Има халка на пръста ми,

EN: She's got me and I'm not free, so:
BG: Тя ме е и аз не съм свободен, така че:

EN: Bye Bye Baby, baby goodbye.
BG: Чао чао Baby, baby сбогом.

EN: Bye baby, baby ybe bye.
BG: Чао baby, baby ybe чао.

EN: Bye bye baby, don't make me cry
BG: Чао чао baby, не ме карат да плача

EN: Bye baby, baby bye bye.
BG: Чао baby, baby чао чао.