Artist: 
Search: 
Basshunter - Now You're Gone lyrics (Bulgarian translation). | Now you're gone
, I realize my love for you was strong
, and I miss you here, now you're gone
, I...
02:37
video played 1,707 times
added 9 years ago
Reddit

Basshunter - Now You're Gone (Bulgarian translation) lyrics

EN: Now you're gone
BG: Сега ти си отиде

EN: I realize my love for you was strong
BG: Разбирам, че любовта ми към теб е силна

EN: and I miss you here, now you're gone
BG: и аз ви липсва тук, сега те няма

EN: I keep waiting here by the phone
BG: Продължавам да чакам тук от телефона

EN: With your pictures hanging on the wall
BG: С вашите снимки, висящ на стената

EN: Now you're gone
BG: Сега ти си отиде

EN: I realize my love for you was strong
BG: Разбирам, че любовта ми към теб е силна

EN: And I miss you here, now you're gone
BG: И аз ви липсва тук, сега те няма

EN: I keep waiting here by the phone
BG: Продължавам да чакам тук от телефона

EN: With your pictures hanging on the wall
BG: С вашите снимки, висящ на стената

EN: Is this the way it's meant to be
BG: Това ли е начина, по който е трябвало да бъде

EN: Only dreaming that you're missing me
BG: Само сънувам, че вие сте изчезнали

EN: I'm waiting here at home
BG: Аз чакам тук у дома

EN: I'll go crazy, now you're gone
BG: Аз ще полудея, сега те няма

EN: There's an empty place in my heart
BG: Има празно място в сърцето ми

EN: without my Anna it will break apart
BG: без да ми Анна ще се разпадне

EN: it wont heal it never fades away
BG: Той няма да я излекува никога не избледнява далеч

EN: I will think about you everyday
BG: Аз ще мисля за вас всеки ден

EN: [Instrumental]
BG: [Инструментал]

EN: (Ready for takeoff)
BG: (Готови за излитане)

EN: Now your gone
BG: Сега си отиде

EN: I realize my love for you was strong
BG: Разбирам, че любовта ми към теб е силна

EN: And I miss you here now you're gone
BG: И аз ви липсва тук, сега те няма

EN: I keep waiting here by the phone
BG: Продължавам да чакам тук от телефона

EN: with your pictures hanging on the wall
BG: с вашите снимки, висящ на стената

EN: is this the way its meant to be
BG: Това е начинът му трябвало да бъде

EN: only dreaming that your missing me
BG: само сънувам, че си ми липсва

EN: I'm waiting here at home
BG: Аз чакам тук у дома

EN: I'll go crazy now you're gone
BG: Аз ще полудея, сега те няма

EN: Now you're gone
BG: Сега ти си отиде

EN: I realize my love for you was strong
BG: Разбирам, че любовта ми към теб е силна

EN: and I miss you here now you're gone
BG: и аз ви липсва тук, сега те няма

EN: I keep waiting here by the phone
BG: Продължавам да чакам тук от телефона

EN: with the pictures hanging on the wall
BG: със снимките, висящ на стената

EN: is this the way it's meant to be
BG: Това ли е начина, по който е трябвало да бъде

EN: only dreaming that your missing me
BG: само сънувам, че си ми липсва

EN: I'm waiting here at home
BG: Аз чакам тук у дома

EN: I'll go crazy now you're gone
BG: Аз ще полудея, сега те няма

EN: There's an empty place in my heart
BG: Има празно място в сърцето ми

EN: without my Anna it will break apart
BG: без да ми Анна ще се разпадне

EN: it won't heal, it never fades away
BG: Той няма да лекува, тя никога не гасне

EN: I will think about you everyday
BG: Аз ще мисля заВие всеки ден