Artist: 
Search: 
Barry White - Standing In The Shadows Of Love lyrics (Bulgarian translation). | Standing in the shadows of love
, I'm getting ready for the heart aches to come.
, (Can't you see...
05:19
video played 1,368 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Barry White - Standing In The Shadows Of Love (Bulgarian translation) lyrics

EN: Standing in the shadows of love
BG: Стои в сенките на любовта

EN: I'm getting ready for the heart aches to come.
BG: Аз съм почти готов за сърцето болки, за да дойде.

EN: (Can't you see me) Standing in the shadows of love
BG: (Не може да ме видиш) Стои в сенките на любовта

EN: I'm getting ready for the heartaches to come.
BG: Аз съм почти готов за душевни терзания да дойде.

EN: I wanna run but there's no place to go
BG: Аз искам да тичам, но няма място да отида

EN: For heartaches will follow d me I know.
BG: За душевни терзания ще d ме следват знам.

EN: Without your love, a love I need
BG: Без твоята любов, любов имам нужда

EN: It's the beginning of the end of me.
BG: Това е началото на края за мен.

EN: Cuz you've taken away all my reasons for living
BG: Щото сте взели далеч всички ми причини за живот

EN: When you pushed aside all the love I've been giving.
BG: Когато сте избута настрана всички любов аз съм като.

EN: Now wait a minute!
BG: Сега чакам една минута!

EN: Didn't I treat you right, Now baby didn't I,
BG: Не съм ви лекува право, сега съм бебе не,

EN: Didn't I do the best I could, Now didn't I, didn't I?
BG: Не аз правя най-добре мога да, сега не мога, не аз?

EN: (Don't you see me) Standing in the shadows of love
BG: (Не виждате ме) Стои в сенките на любовта

EN: I'm getting ready for the heart aches to come.
BG: Аз съм почти готов за сърцето болки, за да дойде.

EN: (Can't you see me) Standing in the shadows of love
BG: (Не може да ме видиш) Стои в сенките на любовта

EN: Doing my best to get ready for the heart aches to come.
BG: Върши най-добре да се приготвим за сърцето болки да дойде.

EN: All alone I'm destined to be With misery my only company.
BG: Съвсем сам аз съм предопределена да бъде с мизерията ми единствената компания.

EN: It may come today, or it may come tomorrow
BG: Той може да дойде днес, или той може да дойде утре

EN: But it's for sure I've got nothing but sorrow.
BG: Но това е разбира се нямам нищо, но скръб.

EN: I thought your conscience would kinda bother you
BG: Мислех, че съвестта ви доста ще ви притеснява

EN: How can you watch me cry after all I've done for you?
BG: Как можете да гледате ме разплака след всичко, което съм направил за вас?

EN: Hold on a minute!
BG: Задръжте за една минута!

EN: I gave you all the love I had, Now didn't I,
BG: Аз ви дадох цялата любов, имах, че сега не го направих,

EN: When you needed me I was always there
BG: Когато ви е необходимо ми е винаги там

EN: Now wasn't I, wasn't I?
BG: Сега не аз, не бях аз?

EN: Standing in the shadows of love
BG: Стои в сенките на любовта

EN: I'm getting ready for the heartaches to come.
BG: Аз съм почти готов за душевни терзания да дойде.

EN: I'm trying not to cry outloud
BG: Аз съм се опитва да не плача outloud

EN: Cuz all this cryin' it ain't, it ain't gonna
BG: Щото всички този плачеш тя не е, че няма да

EN: help me none!
BG: да ми помогне никой!

EN: Now what did I do, girl, to cause all this grief?
BG: Сега какво съм направил, момиче, за да предизвика всички тази мъка?

EN: Now what did I say to make you want to leave?
BG: СегаКакво е казал, за да искате да напуснете?

EN: Now wait a minute!
BG: Сега чакам една минута!

EN: I gave my heart and soul to you Now didn't I,
BG: Дадох моето сърце и душа да ви сега не го направих,

EN: And didn't I always treat you good Now didn't I, didn't I?
BG: И не аз винаги лечение добър сега не го направих, не аз?

EN: I'm Standing in the shadows of love
BG: Аз съм стои в сенките на любовта

EN: I'm getting ready
BG: Аз съм готов