Artist: 
Search: 
Barry White - I'm Gonna Love Just A Little More, Baby lyrics (Bulgarian translation). | It feels so good
, You lying here next to me
, Oh, what a groove
, You have no idea, how it feels
,...
03:59
video played 133 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Barry White - I'm Gonna Love Just A Little More, Baby (Bulgarian translation) lyrics

EN: It feels so good
BG: Тя се чувства толкова добре

EN: You lying here next to me
BG: Сте лъже тук до мен

EN: Oh, what a groove
BG: О какъв бразда

EN: You have no idea, how it feels
BG: Вие нямате представа, как се чувства

EN: My hands just won?t keep still
BG: Ръцете ми току-що спечели? т държа все още

EN: I love you, baby
BG: Обичам те, мили

EN: Oh, I love you, I love you, I love you
BG: О аз те обичам, обичам те, обичам те

EN: I just wanna hold you
BG: Аз просто искам да ви държат

EN: Runmy fingers through your hair
BG: Runmy пръсти през косата ти

EN: Ooh
BG: Ох

EN: Outta sight
BG: Махаме поглед

EN: Uh-huh, right there, you like it like that
BG: А-ха точно там, ви харесва подобен този

EN: Closer
BG: По-близо

EN: Come here, closer, close
BG: Идват тук, по-близо, близо

EN: Oh baby
BG: О, детето ми

EN: Oh baby
BG: О, детето ми

EN: Give it up, ain?t no use
BG: Дай го, ain? т без употреба

EN: I can help myself if I?d wanted to
BG: Аз може да помогне ако аз? d исках да

EN: I?m hung up, no doubt
BG: Аз? м затвори, без съмнение

EN: I?m so in love with you, for me there?s no wayout
BG: Аз? m така в любов с вас, за мен там? s не wayout

EN: ?Cause deeper and deeper
BG: ?Причината-дълбоко

EN: In love with you, I?m falling
BG: В любовта с вас аз? m падане

EN: Sweeter and sweeter
BG: Сладък и сладка

EN: Your tender words of love keeps calling
BG: Вашите нежни думи на любов поддържа разговор

EN: Eager and eager, yeah
BG: Нетърпелив и нетърпеливи, да

EN: To feel your lips upon my face
BG: Да чувствам устните си върху лицето ми

EN: Please her and please her
BG: Моля я и я харесвам

EN: Any time or any place
BG: Всяко време и всяко място

EN: I?m gonna love you, love you, love you just a little more, baby
BG: Аз? м, ще ви обичам, обичам, обичам само малко повече, бебе

EN: I?m gonna need you, need you, need you every day
BG: Аз? m съществуващ към нужда от вас, трябва ли, имате нужда всеки ден

EN: I?m gonna want you, want you, want you in every way, yeah
BG: Аз? m, ще искам, искам, искам по всякакъв начин, да

EN: Make no mistake, for I?ll hold back knowin?
BG: Не се заблуждавайте, за аз? ще държат обратно knowin?

EN: This time it looks like lover is here to stay
BG: Този път тя изглежда като любовник е тук да остане

EN: As long as I shall live
BG: Като се живее

EN: I?ll give you all I have and all I have to give
BG: Аз? ще ви дам всички имам и всичко, което трябва да даде

EN: ?Cause please her and please her
BG: ?Защото я харесвам и я харесвам

EN: Any time or any place
BG: Всяко време и всяко място

EN: Eager and eager
BG: Нетърпелив и нетърпеливи

EN: To feel your sweet lips on my face
BG: Да чувствам устните си сладки на лицето ми

EN: Deeper and deeper
BG: По-дълбоко

EN: In love with you I?m falling, yeah
BG: В любовта с вас? м, падане, да

EN: Sweeter and sweeter
BG: Сладък и сладка

EN: Your tender words of love keeps calling
BG: Вашите нежни думи на любов поддържа разговор

EN: I?m gonna love you, love you, love you just a little more, baby
BG: Аз? м, ще ви обичам, обичам, обичам самомалко повече, бебе

EN: I?m gonna need you, need you, need you every day
BG: Аз? m съществуващ към нужда от вас, трябва ли, имате нужда всеки ден

EN: I?m gonna want you, want you, want you in every way
BG: Аз? m, ще искам, искам, искам по всякакъв начин