Artist: 
Search: 
Barry White - Can't Get Enough Of Your Love, Babe lyrics (Bulgarian translation). | [spoken]
, I've heard people say that
, Too much of anything is not good for you, baby
, Oh no
, But...
04:31
video played 465 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Barry White - Can't Get Enough Of Your Love, Babe (Bulgarian translation) lyrics

EN: [spoken]
BG: [Говори]

EN: I've heard people say that
BG: Чувал съм хора казват, че

EN: Too much of anything is not good for you, baby
BG: Твърде много от всичко, което не е добре за теб, скъпа

EN: Oh no
BG: О, не

EN: But I don't know about that
BG: Но аз не знам за това

EN: There's many times that we've loved
BG: Има много пъти, че сме обичани

EN: We've shared love and made love
BG: Ние сме споделена любов и правихме любов

EN: It doesn't seem to me like it's enough
BG: Това не ми изглежда като това е достатъчно

EN: There's just not enough of it
BG: Там просто не е достатъчно от него,

EN: There's just not enough
BG: Там просто не е достатъчно

EN: Oh oh, babe
BG: О, о, мила

EN: [sung]
BG: [Пеят]

EN: My darling, I can't get enough of your love babe
BG: Моята скъпа, аз не мога да се наситя на любовта ти скъпа

EN: Girl, I don't know, I don't know why
BG: Момиче, аз не знам, аз не знам защо

EN: Can't get enough of your love babe
BG: Не може да се получи достатъчно от любовта ти скъпа

EN: Oh, some things I can't get used to
BG: О, аз някои неща не могат да се използват за

EN: No matter how I try
BG: Колкото и да се опитвам

EN: Just like the more you give, the more I want
BG: Също като повече даваш, толкова повече искам

EN: And baby, that's no lie
BG: И скъпа, това не е лъжа

EN: Oh no, babe
BG: О, не, мила

EN: Tell me, what can I say?
BG: Кажи ми, какво да кажа?

EN: What am I gonna do?
BG: Какво ще правя?

EN: How should I feel when everything is you?
BG: Как да се чувствам, когато всичко, което е?

EN: What kind of love is this that you're givin' me?
BG: Каква любов е това, че си давам аз?

EN: Is it in your kiss or just because you're sweet?
BG: Има го в целувка или просто, защото сте сладки?

EN: Girl, all I know is every time you're here
BG: Момиче, всичко, което знам е, всеки път, когато сме тук

EN: I feel the change
BG: Чувствам промяната

EN: Somethin' moves
BG: Somethin 'се движи

EN: I scream your name
BG: Крещя името си

EN: Do whatcha got to do (?)
BG: Да whatcha трябва да направиш (?)

EN: Darling, I can't get enough of your love babe
BG: Скъпа, аз не мога да се наситя на любовта ти скъпа

EN: Girl, I don't know, I don't know, I don't know why
BG: Момиче, аз не знам, аз не знам, аз не знам защо

EN: I can't get enough of your love babe
BG: Аз не мога да се наситя на любовта ти скъпа

EN: Oh no, babe
BG: О, не, мила

EN: Girl, if I could only make you see
BG: Момиче, ако можех да те накарам да видиш

EN: And make you understand
BG: И да разбереш

EN: Girl, your love for me is all I need
BG: Момиче, любовта ти за мен е всичко, което трябва

EN: And more than I can stand
BG: И повече, отколкото аз мога да понасям

EN: Oh well, babe
BG: Е, добре, мила

EN: How can I explain all the things I feel?
BG: Как мога да обясня всичко, което чувстваш?

EN: You've given me so much
BG: Ти ми даде толкова много

EN: Girl, you're so unreal
BG: Момиче, ти си толкова нереално

EN: Still I keep loving you
BG: Все още продължавам да те обичам

EN: More and more each time
BG: Все повече и повече всеки път

EN: Girl, what am I gonna do
BG: Момиче, какво ще правя

EN: Because you blow my mind
BG: Защото ти ми взе ума

EN: I get the same old feelin' every time you're here
BG: Получавам същите стари чувства всеки път, когато сме тук

EN: I feel the change
BG: Чувствам промяната

EN: Somethin' moves
BG: Somethin 'се движи

EN: I scream your name
BG: Крещя името си

EN: Do whatcha got to do (?)
BG: Да whatcha трябва да направиш (?)

EN: Darling, I can't get enough of your love babe
BG: Скъпа, аз не мога да се наситя на любовта ти скъпа

EN: Oh no, babe
BG: О, не, мила

EN: [spoken]
BG: [Говори]

EN: Baby, let me take all of my life to find you
BG: Скъпа, нека да предприемат всички от моя живот да те намеря

EN: But you can believe it's gonna take
BG: Но мога да повярвам, че е ще вземе

EN: the rest of my life to keep you
BG: останалата част от живота ми да ви предпази

EN: [sung]
BG: [Пеят]

EN: Oh no, babe
BG: О, не, мила

EN: My darling, I can't get enough of your love babe
BG: Моята скъпа, аз не мога да се наситя на любовта ти скъпа

EN: Yeah, I don't know, I don't know, I don't know why
BG: Да, аз не знам, аз не знам, аз не знам защо

EN: Can't get enough of your love babe
BG: Не може да се получи достатъчно от любовта ти скъпа

EN: Oh my darling, I can't get enough of your love babe
BG: О, скъпи мой, аз не мога да се наситя на любовта ти скъпа

EN: Oh babe
BG: О, скъпа

EN: I don't know, I don't know, I don't know why
BG: Не знам, не знам, аз не знам защо

EN: I can't get enough of your love babe
BG: Аз не мога да се наситя на любовта ти скъпа

EN: Oh babe
BG: О, скъпа