Baris Akarsu - Isterdim (2004)

video played 551 times
added 8 years ago
Rate:

Baris Akarsu - Isterdim lyrics


Ölümü düþünmek çýðlýklarla
Kuþlara isyan etmek uçamamaktan
Yüreðimdeki sancýlarý yaþamayý sevmek
Öðrenmek, bildiklerimi de silmek

Ýsterdim
Yeniden doðmak ya da hepten yokolmak
Ýsterdim
Daha iyi olmak
Bir melek gibi kanat açýp daðlara uçmak
Birileri buna izin vermeli
Buralarda yaþamak izne tabi

Saçýna dokunmak rüzgarlarýn temasýyla
Yeniden coþabilmek karanfilerle
Uçurumlarý yenmek kaygan zeminlerde
Ýsyanlara dalmak deli cesaretiyle

Ýsterdim

Acýyý yoketmek kalbinden sevdiklerimin
Geceyi çekip almak günlerinden
Maviye akmak sisili güz denizine
Günahlarý affetmek tanrý'nýn dileðiyle

Ýsterdim


  • COMMENTS