Artist: 
Search: 
Baris Akarsu - Isterdim lyrics (Italian translation). | Ölümü düþünmek çýðlýklarla
, Kuþlara isyan etmek uçamamaktan
, Yüreðimdeki sancýlarý...
03:42
video played 550 times
added 8 years ago
Reddit

Baris Akarsu - Isterdim (Italian translation) lyrics

TR: Ölümü düþünmek çýðlýklarla
IT: Morte, pensiamo çýðlýklarla

TR: Kuþlara isyan etmek uçamamaktan
IT: Kuþlara per uçamamaktan ribelle

TR: Yüreðimdeki sancýlarý yaþamayý sevmek
IT: Yüreðimdeki sancýlarý amore yaþamayý

TR: Öðrenmek, bildiklerimi de silmek
IT: Elimina, so i codici

TR: Ýsterdim
IT: Ýsterdim

TR: Yeniden doðmak ya da hepten yokolmak
IT: Il doðmak o addirittura yokolmak

TR: Ýsterdim
IT: Ýsterdim

TR: Daha iyi olmak
IT: Per essere meglio

TR: Bir melek gibi kanat açýp daðlara uçmak
IT: Aprire al volo daðlara come un'ala di Angelo

TR: Birileri buna izin vermeli
IT: Qualcuno dovrebbe consentire

TR: Buralarda yaþamak izne tabi
IT: Qui il live soggetti ad autorizzazione

TR: Saçýna dokunmak rüzgarlarýn temasýyla
IT: Saçýna touch rüzgarlarýn temasýyla

TR: Yeniden coþabilmek karanfilerle
IT: La karanfilerle coþabilmek

TR: Uçurumlarý yenmek kaygan zeminlerde
IT: Uçurumlarý sconfitta scivoloso

TR: Ýsyanlara dalmak deli cesaretiyle
IT: Ýsyanlara il folle coraggio di tuffarsi

TR: Ýsterdim
IT: Ýsterdim

TR: Acýyý yoketmek kalbinden sevdiklerimin
IT: Acýyý distruggere gli amici del cuore Marco

TR: Geceyi çekip almak günlerinden
IT: Prendere la notte fuori giorni

TR: Maviye akmak sisili güz denizine
IT: Flusso di mare autunno blu Scott

TR: Günahlarý affetmek tanrý'nýn dileðiyle
IT: Günahlarý perdonare Dio di dileðiyle

TR: Ýsterdim
IT: Ýsterdim

  • BARIS AKARSU LYRICS