Artist: 
Search: 
Baris Akarsu - Isterdim lyrics (German translation). | Ölümü düþünmek çýðlýklarla
, Kuþlara isyan etmek uçamamaktan
, Yüreðimdeki sancýlarý...
03:42
video played 550 times
added 8 years ago
Reddit

Baris Akarsu - Isterdim (German translation) lyrics

TR: Ölümü düþünmek çýðlýklarla
DE: Tod, denken çýðlýklarla

TR: Kuþlara isyan etmek uçamamaktan
DE: Kuþlara, Rebell uçamamaktan

TR: Yüreðimdeki sancýlarý yaþamayý sevmek
DE: Yüreðimdeki Sancýlarý Liebe yaþamayý

TR: Öðrenmek, bildiklerimi de silmek
DE: Löschen, weiß ich die codes

TR: Ýsterdim
DE: Ýsterdim

TR: Yeniden doðmak ya da hepten yokolmak
DE: Die Doðmak oder völligen yokolmak

TR: Ýsterdim
DE: Ýsterdim

TR: Daha iyi olmak
DE: Besser zu sein

TR: Bir melek gibi kanat açýp daðlara uçmak
DE: Öffnen Sie die Daðlara-fliegen wie ein Engel Flügel

TR: Birileri buna izin vermeli
DE: Jemand sollte erlauben

TR: Buralarda yaþamak izne tabi
DE: Hier der live nur Genehmigung

TR: Saçýna dokunmak rüzgarlarýn temasýyla
DE: Saçýna Note Rüzgarlarýn temasýyla

TR: Yeniden coþabilmek karanfilerle
DE: Die Coþabilmek-karanfilerle

TR: Uçurumlarý yenmek kaygan zeminlerde
DE: Uçurumlarý Niederlage rutschig

TR: Ýsyanlara dalmak deli cesaretiyle
DE: Ýsyanlara Tauchen Sie ein in die verrückte Mut

TR: Ýsterdim
DE: Ýsterdim

TR: Acýyý yoketmek kalbinden sevdiklerimin
DE: Acýyý zerstören die Herzfleck-Freunde

TR: Geceyi çekip almak günlerinden
DE: Nehmen Sie die Nacht ab Tage

TR: Maviye akmak sisili güz denizine
DE: Herbst Meer fließen blaue Scott

TR: Günahlarý affetmek tanrý'nýn dileðiyle
DE: Günahlarý verzeihen Gott des dileðiyle

TR: Ýsterdim
DE: Ýsterdim

  • BARIS AKARSU LYRICS