Artist: 
Search: 
Baris Akarsu - Isterdim lyrics (English translation). | Ölümü düþünmek çýðlýklarla
, Kuþlara isyan etmek uçamamaktan
, Yüreðimdeki sancýlarý...
03:42
video played 553 times
added 8 years ago
Reddit

Baris Akarsu - Isterdim (English translation) lyrics

TR: Ölümü düþünmek çýðlýklarla
EN: Death think çýðlýklarla

TR: Kuþlara isyan etmek uçamamaktan
EN: Kuþlara uçamamaktan to rebellion

TR: Yüreðimdeki sancýlarý yaþamayý sevmek
EN: Yüreðimdeki love sancýlarý yaþamayý

TR: Öðrenmek, bildiklerimi de silmek
EN: Learn, know about deletion

TR: Ýsterdim
EN: Ýsterdim

TR: Yeniden doðmak ya da hepten yokolmak
EN: Again, doðmak or completely yokolmak

TR: Ýsterdim
EN: Ýsterdim

TR: Daha iyi olmak
EN: Become a better

TR: Bir melek gibi kanat açýp daðlara uçmak
EN: An angel like wings and fly daðlara

TR: Birileri buna izin vermeli
EN: Someone should give this

TR: Buralarda yaþamak izne tabi
EN: Where's live permission needed

TR: Saçýna dokunmak rüzgarlarýn temasýyla
EN: Saçýna touch rüzgarlarýn temasýyla

TR: Yeniden coþabilmek karanfilerle
EN: Again coþabilmek karanfilerle

TR: Uçurumlarý yenmek kaygan zeminlerde
EN: Uçurumlarý defeat slippery floors

TR: Ýsyanlara dalmak deli cesaretiyle
EN: Ýsyanlara cesaretiyle crazy dive

TR: Ýsterdim
EN: Ýsterdim

TR: Acýyý yoketmek kalbinden sevdiklerimin
EN: Acýyý destroy the heart sevdiklerimin

TR: Geceyi çekip almak günlerinden
EN: Night and day to get

TR: Maviye akmak sisili güz denizine
EN: Blue flow sisili fall sea

TR: Günahlarý affetmek tanrý'nýn dileðiyle
EN: Günahlarý forgive God's dileðiyle

TR: Ýsterdim
EN: Ýsterdim

  • BARIS AKARSU LYRICS