Artist: 
Search: 
Backstreet Boys - Unbreakable lyrics (Bulgarian translation). | Anytime, anywhere, any place
, You could be anyone today
, Maybe I will recognize you on a crowded...
03:47
video played 1,392 times
added 7 years ago
Reddit

Backstreet Boys - Unbreakable (Bulgarian translation) lyrics

EN: Anytime, anywhere, any place
BG: По всяко време навсякъде, всяко място

EN: You could be anyone today
BG: Вие може да бъде всеки днес

EN: Maybe I will recognize you on a crowded street
BG: Може би ще ви разпознават на улицата претъпкан

EN: Maybe you?ll take me by surprise
BG: Може би вие? ще ме отведе от изненада

EN: Will you be the one I had in mind?
BG: Ще бъдете ли един, имах в предвид?

EN: There?ll come a day when you walk out of my dreams
BG: Там? ще дойде ден, когато ходиш от моите мечти

EN: Face to face, like I?m imagining
BG: Лицето, като аз? m представата

EN: Baby, how can I be sure that you?re the one I?m waiting for?
BG: Бебе, как мога да съм сигурен че вие? re I? m чака?

EN: Will you be unmistakable?
BG: Ще бъде безспорна?

EN: People say, I'm watching life through a glass
BG: Хората казват, аз съм гледам живота през стъкло

EN: Desperately waiting on a chance
BG: Отчаяно чака шанс

EN: I know you?re out there holding on, holding out for me
BG: Аз ви познавам? re вън там стопанство върху, въплътила за мен

EN: But are we gonna know the time is right?
BG: Но ние ще знаем, времето е прав?

EN: What if you?re here and I?m just blind?
BG: Какво става, ако можете? отново тук и? м просто сляп?

EN: There?ll come a day when you walk out of my dreams
BG: Там? ще дойде ден, когато ходиш от моите мечти

EN: Face to face, like I?m imagining
BG: Лицето, като аз? m представата

EN: Baby, how can I be sure that you?re the one I?m waiting for?
BG: Бебе, как мога да съм сигурен че вие? re I? m чака?

EN: Will you be unmistakable?
BG: Ще бъде безспорна?

EN: How can I know a song I've never heard?
BG: Как да знам една песен, никога не съм чувал?

EN: How will I know you for you swear you haven't said a word
BG: Как ще знаят ли за вас кълна ти не каза една дума

EN: How do I know how this will end before we begin
BG: Как мога да разбера как ще свърши, преди да започнем

EN: Before we begin
BG: Преди да започнем

EN: There'll come a day when you walk out of my dream
BG: Ще дойде ден, когато ходиш извън моята мечта

EN: Face to face, like I'm imagining
BG: Лице в лице така аз съм представяйки си

EN: Baby, how can I be sure that you're only the one I'm waiting for?
BG: Бебе, как мога да съм сигурен че сте само на едно, аз съм чакам за?

EN: Will you be, will you be
BG: Ще бъдете ли, ще бъде

EN: Unmistakable, unmistakable?
BG: Безпогрешна, безпогрешно?