Artist: 
Search: 
Backstreet Boys - Larger Than Life lyrics (Bulgarian translation). | I close the door
, Like so many times, so many times before
, Filmed like a scene on the cutting...
05:26
video played 1,171 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

Backstreet Boys - Larger Than Life (Bulgarian translation) lyrics

EN: I close the door
BG: Затворя вратата

EN: Like so many times, so many times before
BG: Като толкова много пъти, толкова много пъти преди

EN: Filmed like a scene on the cutting room floor
BG: Заснет като сцена на рязане етаж стая

EN: I wanna let you walk away tonight without a word
BG: Искам да ви позволи да тръгне тази вечер без дума

EN: I try to sleep, yeah
BG: Аз се опитвам да спя, да

EN: But the clock is stuck on thoughts of you and me
BG: Но часовникът е остана на мисли за теб и мен

EN: A thousand more regrets unraveling
BG: Хиляда повече съжалява разнищване

EN: OOoh, if you were here right now,
BG: Ооо, ако сте били тук сега,

EN: I swear I'd tell you this
BG: Кълна се, аз ще ви кажа това

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: Baby, I don't wanna waste another day
BG: Скъпа, аз не искам да губя друг ден

EN: Keepin' it inside, it's killing me
BG: Keepin ' it вътре, тя ме убива

EN: Cause all I ever wanted comes right down to you (to you)
BG: Причина всички някога исках идва чак до вас (за вас)

EN: I wish that I could find the words to say
BG: Аз искам, че мога да намеря думи да кажа

EN: Baby I'ma tell you, every time you leave
BG: Бебе аз съм ви казвам, всеки път, когато оставите

EN: I'm inconsolable
BG: Аз съм неутешим

EN: I climb the walls, yeah
BG: Аз се катерят по стените, да

EN: I can see the edge,
BG: Аз може да видите ръба,

EN: But I can't take the fall, no
BG: Но не мога да есента, не

EN: I've memorized the number
BG: Аз съм запомнила номера

EN: So why can't I make the call?
BG: Така че защо не мога да направя разговор?

EN: Maybe cause I know you'll always be with me
BG: Може би, защото знам, че винаги ще бъде с мен

EN: In the possibility
BG: В възможност

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: No, no, no
BG: Не, не, не

EN: I don't wanna be like this
BG: Не искам да бъде като този

EN: I just wanna let you know
BG: Аз просто искам да ти кажа

EN: That everything I hold in
BG: Че всичко, аз държа в

EN: Is everything I can't let go (oooh, can't let go)
BG: Е всичко, аз не мога да отида (Ооо, не мога да отида)

EN: Cause Baby,
BG: Защото бебето,

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Don't you know it baby
BG: Не знаеш ли го бебето

EN: I don't wanna waste another day
BG: Аз не искам да губя друг ден

EN: I wish that I could find the words to say
BG: Аз искам, че мога да намеря думи да кажа

EN: Baby I'ma tell you, every time you leave
BG: Бебе аз съм ви казвам, всеки път, когато оставите

EN: I'm inconsolable
BG: Аз съм неутешим

EN: Yeah, yeah, yeah
BG: да, да, да

EN: Oooh, I'm inconsolable
BG: Ооо, аз съм неутешим

EN: Whoaa yeah
BG: Whoaa да

EN: I'm inconsolable
BG: Аз съм неутешим