Artist: 
Search: 
Reddit

Bacefalai - Kunigas lyrics

Kai sužydės po mano langu
Sena šakota obelis
Ir jos žiedų švelnusis kvapas
Mano bakužę pripildys

Tu nusikirpsi gelsvas kasas
Gražiai sufrizuosi plaukus
Mes išvažiuosim į Palangą
Kur toks romantiškas dangus
Kur toks romantiškas dangus

Po vakaro maldos nusirenk nuoga
Mano sutana guli jau šalia
Po vakaro maldos nusirenk nuoga
Mano sutana guli jau šalia

Mes susitiksim bendram pliaže
Arba kurhauze shokdami
Tikėk ir lauki, mano miela
Tikėk ir lauk ir būk rami

O kai sugrįšim į miestelį
Ir tu sėdėsi klaseje
Mokėk vaidinti tu prieš klasę
Kad neapkenti tu manęs
Kad neapkenti tu manęs