Artist: 
Search: 
Baccara - Yes Sir, I Can Boogie lyrics (Bulgarian translation). | Mister
, Your eyes are full of hesitation
, Sure makes me wonder
, If you know what you're looking...
03:01
video played 2,574 times
added 9 years ago
Reddit

Baccara - Yes Sir, I Can Boogie (Bulgarian translation) lyrics

EN: Mister
BG: Мистър

EN: Your eyes are full of hesitation
BG: Очите ви са пълни с колебание

EN: Sure makes me wonder
BG: Разбира се прави ме да се чудя

EN: If you know what you're looking for.
BG: Ако знаете какво търсите.

EN: Baby
BG: Бебе

EN: I wanna keep my reputation
BG: Искам да запазя моята репутация

EN: I'm a sensation
BG: Аз съм усещане

EN: You try me once, you'll beg for more.
BG: Ме опитате веднъж, ще се моля за повече.

EN: Chorus
BG: Припев

EN: Oh, Yes Sir, I can boogie
BG: О да, господине, аз може да буги

EN: But I need a certain song.
BG: Но имам нужда от определена песен.

EN: I can boogie,
BG: Аз може да буги,

EN: Boogie woogie
BG: Буги-вуги

EN: All night long.
BG: Цяла нощ.

EN: Oh, Yes Sir, I can boogie
BG: О да, господине, аз може да буги

EN: If you stay, you can't go wrong.
BG: Ако останеш, вие не може да се обърка.

EN: I can boogie,
BG: Аз може да буги,

EN: Boogie foogie
BG: Foogie хоро

EN: All night long.
BG: Цяла нощ.

EN: No Sir
BG: Не сър

EN: I don't feel very much like talking
BG: Аз не се чувствам много като говори

EN: No, neither walking
BG: Не, нито ходене

EN: You wanna know if I can dance.
BG: Искате да знаете, ако мога да танцувам.

EN: Yes Sir
BG: Да сър

EN: Already told you in the first verse
BG: Вече ви казах в първия стих

EN: And in the chorus
BG: И в припева

EN: But I will give you one more chance.
BG: Но аз ще ви дам още един шанс.

EN: Chorus Repeat To Fade
BG: Припев повторете да избледнява

EN: Yes Sir, I can boogie...
BG: Да, господине, да буги...