Artist: 
Search: 
BC Jean - I'll Survive You lyrics (Bulgarian translation). | (verse 1)
, 
, HERE WE STAND
, AT THE END
, YOU AND I OUT ON THE BATTLEFIELD
, SHUT YOUR WORDS
,...
03:58
video played 423 times
added 7 years ago
Reddit

BC Jean - I'll Survive You (Bulgarian translation) lyrics

EN: (verse 1)
BG: (стих 1)

EN: HERE WE STAND
BG: ТУК НИЕ СТОИМ

EN: AT THE END
BG: В КРАЯ

EN: YOU AND I OUT ON THE BATTLEFIELD
BG: ВИЕ И АЗ ИЗЛЕЗЕ НА БОЙНОТО ПОЛЕ

EN: SHUT YOUR WORDS
BG: ЗАТВАРЯМ СИ ДУМИ

EN: LIKE A GUN
BG: КАТО ПУШКА

EN: AND IT HURTS LIKE HELL BUT I CAN DEAL
BG: И БОЛИ КАТО АДА, НО МОГА ДА СЕ СПРАВЯ

EN: YEAH
BG: ДА

EN: (b-sec)
BG: (b-сек)

EN: ‘CAUSE I DON’T NEED YOU TO WANT ME
BG: ЗАЩОТО НЕ Е НУЖНО ДА МЕ ИСКАШ

EN: IVE GOT MY PRIDE
BG: IVE ИМАМ МОЯТА ГОРДОСТ

EN: (chorus)
BG: (припев)

EN: I’LL SURVIVE YOU
BG: ЩЕ ОЦЕЛЕЕ ЛИ

EN: EVEN WITH ALL THESE WOUNDS
BG: ДОРИ И С ВСИЧКИ ТЕЗИ РАНИ

EN: I’M ALRIGHT
BG: АЗ СЪМ ДОБРЕ

EN: I’LL UNDO ALL OF THE DAMAGE YOU’VE DONE TO MY LIFE
BG: АЗ ЩЕ ОТМЕНИТЕ ВСИЧКИ ЩЕТИ, КОЕТО НАПРАВИ В ЖИВОТА МИ

EN: THAT’S RIGHT
BG: ТОВА Е ПРАВО

EN: YOUR NOT GONNA SEE ME CRY
BG: НЕ ЩЕ МЕ ВИДИ CRY

EN: THIS TIME I’LL SURVIVE YOU
BG: ТОЗИ ПЪТ, ЩЕ ОЦЕЛЕЯТ ВАС

EN: (verse 2)
BG: (стих 2)

EN: I’LL GET UP
BG: АЗ ЩЕ СТАВАМ

EN: 8 A.M.
BG: 8 Ч.

EN: EVERY DAY JUST LIKE ANY OTHER DAY
BG: ВСЕКИ ДЕН ТОЧНО КАТО ВСЕКИ ДРУГ ДЕН

EN: WON’T ERASE
BG: НЯМА ДА ИЗТРИЕ

EN: WHO I AM
BG: КОЙ СЪМ АЗ

EN: DID YOUR BEST TO TRY BUT I’M THE SAME
BG: СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ПРОБВАМ, НО АЗ СЪМ СЪЩАТА

EN: YEAH
BG: ДА

EN: (b-sec)
BG: (b-сек)

EN: SO IF YOU WANT ME TO NEED YOU
BG: ТАКА ЧЕ АКО ИСКАТЕ ДА ИМАТЕ НУЖДА

EN: YOU’LL BE SURPRISED
BG: ЩЕ СЕ ИЗНЕНАДАТЕ

EN: (chorus)
BG: (припев)

EN: I’LL SURVIVE YOU
BG: ЩЕ ОЦЕЛЕЕ ЛИ

EN: EVEN WITH ALL THESE WOUNDS
BG: ДОРИ И С ВСИЧКИ ТЕЗИ РАНИ

EN: I’M ALRIGHT
BG: АЗ СЪМ ДОБРЕ

EN: I’LL UNDO ALL OF THE DAMAGE YOU’VE DONE TO MY LIFE
BG: АЗ ЩЕ ОТМЕНИТЕ ВСИЧКИ ЩЕТИ, КОЕТО НАПРАВИ В ЖИВОТА МИ

EN: THAT’S RIGHT
BG: ТОВА Е ПРАВО

EN: YOUR NOT GONNA SEE ME CRY
BG: НЕ ЩЕ МЕ ВИДИ CRY

EN: THIS TIME I’LL SURVIVE YOU
BG: ТОЗИ ПЪТ, ЩЕ ОЦЕЛЕЯТ ВАС

EN: (bridge)
BG: (мост)

EN: ‘CAUSE OVER AND OVER AGAIN
BG: ЗАЩОТО ОТНОВО И ОТНОВО

EN: YOU SAID YOU WERE LOCKED IN A CAGE
BG: КАЗАХТЕ, ЧЕ СТЕ БИЛИ ЗАКЛЮЧЕНИ В КЛЕТКА

EN: BUT I WAS THE ONE WITH THE CHAINS
BG: НО АЗ БЯХ ТАЗИ С ВЕРИГИ

EN: NOW I’M RIASING MY FLAG ONCE AGAIN
BG: СЕГА ОТНОВО СЪМ RIASING МИ ФЛАГ

EN: (chorus)
BG: (припев)

EN: I’LL SURVIVE YOU
BG: ЩЕ ОЦЕЛЕЕ ЛИ

EN: EVEN WITH ALL THESE WOUNDS
BG: ДОРИ И С ВСИЧКИ ТЕЗИ РАНИ

EN: I’M ALRIGHT
BG: АЗ СЪМ ДОБРЕ

EN: I’LL UNDO ALL OF THE DAMAGE YOU’VE DONE TO MY LIFE
BG: АЗ ЩЕ ОТМЕНИТЕ ВСИЧКИ ЩЕТИ, КОЕТО НАПРАВИ В ЖИВОТА МИ

EN: THAT’S RIGHT
BG: ТОВА Е ПРАВО

EN: YOUR NOT GONNA SEE ME CRY
BG: НЕ ЩЕ МЕ ВИДИ CRY

EN: THIS TIME I’LL SURVIVE YOU
BG: ТОЗИ ПЪТ, ЩЕ ОЦЕЛЕЯТ ВАС

EN: I’LL SURVIVE YOU
BG: ЩЕ ОЦЕЛЕЕ ЛИ

EN: I’LL SURVIVE YOU
BG: ЩЕ ОЦЕЛЕЕ ЛИ