Artist: 
Search: 
B.o.B - Bet I (feat. T.I. & Playboy Tre) lyrics (Bulgarian translation). | Put me on anything, still I bet I bust (Bet I bust)
, Put me anywhere on the map I bet I bust (I bet...
03:54
video played 665 times
added 8 years ago
Reddit

B.o.B - Bet I (feat. T.I. & Playboy Tre) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Put me on anything, still I bet I bust (Bet I bust)
BG: Сложи ме на нещо, все още Обзалагам се, че съм бюст (I Bet бюст)

EN: Put me anywhere on the map I bet I bust (I bet I bust)
BG: Пусни ме навсякъде по картата, аз Обзалагам се, че бюст (I Обзалагам се, че бюст)

EN: This is what I does, so please don't gas me up (Don't gas me up)
BG: Това е, което прави, така че моля не ме газ нагоре (Не ме газ нагоре)

EN: Matter fact, gimme 15 minutes and a bag of bud I bet I bust.
BG: Значение факта, дай ми 15 минути и една торба с пъпка Обзалагам се, че съм бюст.

EN: (Buuust)
BG: (Buuust)

EN: I bet I bust
BG: Обзалагам се, че съм бюст

EN: (Buuust)
BG: (Buuust)

EN: I bet I bust
BG: Обзалагам се, че съм бюст

EN: I bet I, I bet I, I bet I bust
BG: Обзалагам се, че аз, аз Обзалагам се, аз Обзалагам се, че бюст

EN: (Buuust)
BG: (Buuust)

EN: I bet I bust
BG: Обзалагам се, че съм бюст

EN: Matter fact gimme 15 minutes and a bag of bud, I bet I bust
BG: Значение факта, дай ми 15 минути и една торба с пъпка, аз Обзалагам се, че бюст

EN: [B.o.B]
BG: [Боб]

EN: Bust, Bust, bust, Bu-Bu-Bust
BG: Бюст, бюста, бюст, Бу-Бу-Бюст

EN: Bud, Bust, Bet I bust
BG: Bud, бюста, Bet I бюст

EN: That's just what I does
BG: Това е само това, което се

EN: Just put me anywhere on the map
BG: Просто ме някъде на картата

EN: With a backpack strapped still I bet I bust
BG: С раница закъсал все пак аз Обзалагам се, че бюст

EN: Bet I float, bet I rip this beat, bet I feel that soul,
BG: Bet I задържат на повърхността, залог аз дера този ритъм, залог Имам чувството, че душата,

EN: Bet I go, Bet I bench these N****s like Ray, sit down Bro
BG: Заложи и да отида, Обзалагам се, че пейката тези N **** е като Рей, седни брат

EN: Bet I know everything about this game,
BG: Bet знам всичко за тази игра,

EN: Bet I know my role,
BG: Bet Знам, че моята роля,

EN: But they know
BG: Но те знаят,

EN: When I come to the port this is my sport
BG: Когато дойде до пристанището, това е моят спорт

EN: B the O B so bet I'm gone,
BG: Б OB така залог ме няма,

EN: Bet I'm on a brand new plane,
BG: Bet Аз съм на чисто нов самолет,

EN: Bet I'm in a whole different zone,
BG: Bet аз съм в съвсем различна зона,

EN: I ain't really from this place, so I'm up all night long,
BG: Не е наистина от това място, така че аз съм до през цялата нощ,

EN: Really in outer space, really ain't got no home,
BG: Наистина в космическото пространство, наистина не е ли не у дома,

EN: Really I'm a saint, bet Im blown,
BG: Наистина съм светец, залог разпенени IM,

EN: Bet I'm Thrown, up to the sky over the ocean so I fly where ever
BG: Bet съм хвърлен до небето над океана, така че където и да летят

EN: I'm goin' when I fly bet I'm focused, if its fiya, bet I roll it, matter fact,
BG: Аз съм става, когато се лети залог съм съсредоточени, ако си fiya, залог аз се разточва, въпрос факта,

EN: You can bet I bust.
BG: Можете да се обзаложите, аз бюст.

EN: [Refrain:]
BG: [Припев:]

EN: Put me on anything, still I bet I bust (Bet I bust)
BG: Сложи ме на нещо, все още Обзалагам се, че съм бюст (I Bet бюст)

EN: Put me anywhere on the map I bet I bust (I bet I bust)
BG: Пусни ме навсякъде по картата, аз Обзалагам се, че бюст (I Обзалагам се, че бюст)

EN: This is what I does, so please don't gas me up (Don't gas me up)
BG: Това е, което прави, така че моля не ме газ нагоре (Не ме газ нагоре)

EN: Matter fact, gimme 15 minutes and a bag of bud I bet I bust.
BG: Значение факта, дай ми 15 минути и една торба с пъпка Обзалагам се, че съм бюст.

EN: (Buuust)
BG: (Buuust)

EN: I bet I bust
BG: Обзалагам се, че съм бюст

EN: (Buuust)
BG: (Buuust)

EN: I bet I bust
BG: Обзалагам се, че съм бюст

EN: I bet I, I bet I, I bet I bust
BG: Обзалагам се, че аз, аз Обзалагам се, аз Обзалагам се, че бюст

EN: (Buuust)
BG: (Buuust)

EN: I bet I bust
BG: Обзалагам се, че съм бюст

EN: Matter fact gimme 15 minutes and a bag of bud, I bet I bust
BG: Значение факта, дай ми 15 минути и една торба с пъпка, аз Обзалагам се, че бюст

EN: [T.I.]
BG: [TI]

EN: Drive a brown parkin center
BG: Карам една кафява Паркин център

EN: The king from the emma(?)
BG: Царят на Ема (?)

EN: The room with the boom in the booth, I deliver
BG: Стаи с бум в кабината, предам

EN: The hottest, you prolly too small to acknowledge you
BG: В най-горещите, можете prolly твърде малки, за да ви потвърдя

EN: Impossible to copy like what everybody try to do
BG: Невъзможно е да копирате като това, което всички се опитваме да направим

EN: We cool as some dudes on them waves out in Malibu
BG: Ние готин като някои пичове им вълни в Малибу

EN: I’m ballin hard baseline, fall through the alley-oop
BG: Аз съм ballin трудно началото, попадат чрез алея-OOP

EN: BAM!
BG: BAM!

EN: Comin through this thang like James in the air off the bare of my hand
BG: Идват чрез този Thang като Джеймс във въздуха край роди на ръката ми

EN: N-gga jus can’t. pretend you forgot my name if you wanna
BG: N-GGA СП не могат. Прави се, че забравих името ми, ако искате да

EN: I’ma come hard like a bar?
BG: Аз съм твърд като дойде един бар?

EN: Dawn?
BG: Даун?

EN: Make a n-gga wanna rebound, turnt up, all the way, hey (?)
BG: Направете N-GGA искате да отскочи, turnt, всички начини, хей (?)

EN: 2 or 3 tramp
BG: 2 или 3 уличница

EN: Put em in the ? bentley
BG: Сложете ги в? Bentley

EN: N-gga say he do it like us, he should mean 96, 97
BG: N-GGA казват, че той го направи като нас, той следва да означава, 96, 97

EN: (?) have more blocks than (?)
BG: (?) Имат повече от блокове (?)

EN: For those who can’t hold water need a new kidney
BG: За тези, които не могат да държат вода се нуждаят от нов бъбрек

EN: Put it down under Australia, Sidney (bye)
BG: я съборят в Австралия, Сидни (Чао)

EN: And I’m still representing,
BG: И аз съм все още представляват,

EN: For the n-ggas under prison
BG: За N-ggas в затвора

EN: You are tuned in, listenin
BG: Вие сте на вълната в, listenin

EN: And I’m back to doing big things
BG: И аз съм назад да правиш големи неща

EN: A sucka lookin for me, start in yo bitch’(s) dreams
BG: А Sucka гледам за мен, започна в йо кучка (ите) сънища

EN: Thats why I’m 20 feet tall standing on the big screen
BG: Този защо съм двадесет фута висок състояние на големия екран

EN: Get dough, get green, my flow sickening,
BG: Вземете тестото, се зелено, ми поток сковаващ,

EN: It’s the King n-gga!
BG: Това е крал N-GGA!

EN: Put me on anything, still I bet I bust (Bet I bust)
BG: Сложи ме на нещо, все още Обзалагам се, че съм бюст (I Bet бюст)

EN: Put me anywhere on the map I bet I bust (I bet I bust)
BG: Пусни ме навсякъде по картата, аз Обзалагам се, че бюст (I Обзалагам се, че бюст)

EN: This is what I does, so please don't gas me up (Don't gas me up)
BG: Това е, което прави, така че моля не ме газ нагоре (Не ме газ нагоре)

EN: Matter fact, gimme 15 minutes and a bag of bud I bet I bust.
BG: Значение факта, дай ми 15 минути и една торба с пъпка Обзалагам се, че съм бюст.

EN: (Buuust)
BG: (Buuust)

EN: I bet I bust
BG: Обзалагам се, че съм бюст

EN: (Buuust)
BG: (Buuust)

EN: I bet I bust
BG: Обзалагам се, че съм бюст

EN: I bet I, I bet I, I bet I bust
BG: Обзалагам се, че аз, аз Обзалагам се, аз Обзалагам се, че бюст

EN: (Buuust)
BG: (Buuust)

EN: I bet I bust
BG: Обзалагам се, че съм бюст

EN: Matter fact gimme 15 minutes and a bag of bud, I bet I bust
BG: Значение факта, дай ми 15 минути и една торба с пъпка, аз Обзалагам се, че бюст

EN: [Playboy Tre]
BG: [Playboy Tre]

EN: (Yeah, back with a cup of that liquor, n-gga
BG: (Да, върна с чаша от тази течност, N-GGA

EN: Yall don’t really know Tre,
BG: Yall наистина не знам Тре,

EN: Really know me,
BG: Наистина ме познават,

EN: Really know the streets, no!
BG: Наистина ли по улиците, не!

EN: Yall n-ggas really ain’t G,
BG: Yall N-ggas наистина не е G,

EN: Really ain’t hard,
BG: Наистина не е трудно,

EN: Never really served no heart,
BG: Никога не е лишено от сърце,

EN: Yall be playin that roll
BG: Yall се играе от неговия филм

EN: Talkin that pimp sh-t,
BG: Говорят, че сводник SH-T,

EN: Never really pimp sh-t, nah
BG: Никога не е сводник SH-T, нах

EN: Yall be singin them hoes
BG: Yall да пея ги окопаващи

EN: But I don’t, and I won’t
BG: Но аз не, и аз не ще

EN: I’ll get a bitch anytime I want
BG: Аз ще взема една кучка по всяко време искам

EN: I’m that guy, spit that fire
BG: Аз съм този човек, че плюе огън

EN: Shake the ground everytime I stomp
BG: Разклати земята всеки път STOMP

EN: Bit? in the trunk, cup in the air
BG: Малко? в багажника, чаша във въздуха

EN: You can talk sh-t but I really don’t care
BG: Можеш да говориш ш-т, но аз наистина не ми пука

EN: Man I’m in the cadillac goin direct
BG: Човек аз съм в Cadillac става пряк

EN: Gonna clack that back? cuz a n-gga ain’t scared
BG: Ще тропане, че обратно? Защото един N-GGA не се плаши

EN: I’m that red clay, East of the A?
BG: Аз съм толкова червена глина, на изток от A?

EN: Ya n-ggas get locked up everyday
BG: Я. N-ggas получите заключена ежедневието

EN: Cops ain’t sh-t so I drop that sh-t
BG: Полицаи не е SH-T, така че капка, че SH-т

EN: (?) make it through the day
BG: (?) Го правят през деня

EN: Grindin for my pay
BG: Измъчва за моите заплати

EN: It’s that n-gga Tre
BG: Това е, че N-GGA Тре

EN: Bustin like a pistol best believe it when I say
BG: Bustin като пистолет най-добрите вярвам, че когато казвам,

EN: That I bust!
BG: Че бюст!

EN: Put me on anything, still I bet I bust (Bet I bust)
BG: Сложи ме на нещо, все още Обзалагам се, че съм бюст (I Bet бюст)

EN: Put me anywhere on the map I bet I bust (I bet I bust)
BG: Пусни ме навсякъде по картата, аз Обзалагам се, че бюст (I Обзалагам се, че бюст)

EN: This is what I does, so please don't gas me up (Don't gas me up)
BG: Това е, което прави, така че моля не ме газ нагоре (Не ме газ нагоре)

EN: Matter fact, gimme 15 minutes and a bag of bud I bet I bust.
BG: Значение факта, дай ми 15 минути и една торба с пъпка Обзалагам се, че съм бюст.

EN: (Buuust)
BG: (Buuust)

EN: I bet I bust
BG: Обзалагам се, че съм бюст

EN: (Buuust)
BG: (Buuust)

EN: I bet I bust
BG: Обзалагам се, че съм бюст

EN: I bet I, I bet I, I bet I bust
BG: Обзалагам се, че аз, аз Обзалагам се, аз Обзалагам се, че бюст

EN: (Buuust)
BG: (Buuust)

EN: I bet I bust
BG: Обзалагам се, че съм бюст

EN: Matter fact gimme 15 minutes and a bag of bud, I bet I bust
BG: Значение факта, дай ми 15 минути и една торба с пъпка, аз Обзалагам се, че бюст