Artist: 
Search: 
B.o.B - Bet I Bust (feat. T.I. & Playboy) lyrics (Bulgarian translation). | [Chorus - B.o.B]
, Put me on anything still I bet I bust
, Put me anywhere on the map I bet I bust
,...
04:22
video played 4,103 times
added 7 years ago
by asdwee
Reddit

B.o.B - Bet I Bust (feat. T.I. & Playboy) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Chorus - B.o.B]
BG: [Корус - Боб]

EN: Put me on anything still I bet I bust
BG: Сложете ме на нещо, все пак аз бас, че мога бюст

EN: Put me anywhere on the map I bet I bust
BG: Пусни ме навсякъде по картата, аз Обзалагам се, че бюст

EN: This is what I does so, please don’t gas me up
BG: Това е, което прави това, моля, не ме газ

EN: Matter of fact, gimme 15 minutes and a bag of bud
BG: В интерес на истината, дай ми 15 минути и торба с пъпка

EN: I bet I bust
BG: Обзалагам се, че аз бюст

EN: I bet I bust (I, I)
BG: Обзалагам се, че аз бюст (I, I)

EN: I bet I bust
BG: Обзалагам се, че аз бюст

EN: I bet I, I bet I,(bust)
BG: Обзалагам се, че аз, аз Обзалагам се, (бюст)

EN: I bet I bust
BG: Обзалагам се, че аз бюст

EN: I bet I bust (I, I)
BG: Обзалагам се, че аз бюст (I, I)

EN: Matter of fact, gimme 15 minutes and a bag of bud I bet I bust
BG: В интерес на истината, дай ми 15 минути и една торба пъпка Обзалагам се, че аз бюст

EN: [B.o.B]
BG: [Боб]

EN: Bust, bust, bu-bu-bust
BG: Бюст, бюст, бу-бу-бюст

EN: Yeah, on bud, bet I bust
BG: Да, на пъпка, Обзалагам се, че бюст

EN: Thats just what I does, yes
BG: Този точно това, което прави, да

EN: Put me anywhere on the map with a backpack strapped
BG: Пусни ме навсякъде по картата, с закъсал раница

EN: Still I bet I bust
BG: Все пак аз Обзалагам се, че бюст

EN: Bet I flow
BG: Bet I поток

EN: Bet I rip this beat
BG: Bet I откъснете тази победа

EN: Bet I feel that soul
BG: Bet Имам чувството, че душата

EN: Bet I go
BG: Bet отида

EN: Bet I bench these n-ggas like Ray, sit down bro!
BG: Bet I пейка тези N-ggas като Рей, седнете брато!

EN: Bet I know, everything about this game
BG: Bet знам, всичко за тази игра

EN: Bet I know my role
BG: Bet Знам, че ми роля

EN: Plus they know when I come to the court this is my sport
BG: Плюс това те знаят, когато дойда в съда това е моят спорт

EN: B dot o, B
BG: В точка O, B

EN: So, bet I go
BG: Така че, залог отида

EN: Bet I’m on a brand new plane
BG: Bet Аз съм на чисто нов самолет

EN: Bet I’m in a whole different zone
BG: Заложете, че съм в съвсем различна зона

EN: I ain’t really from this place
BG: Аз всъщност не е от това място

EN: So im up all night long
BG: Така IM се цяла нощ

EN: Really I’m in outterspace
BG: Наистина съм в outterspace

EN: Really I ain’t got no home
BG: Наистина не е ли не у дома

EN: Really I’m a saint
BG: Наистина съм светец

EN: Bet I’m blown,
BG: Bet аз съм разбит,

EN: Bet I’m thrown, up to the sky
BG: Bet съм хвърлен до небето

EN: Over the ocean
BG: През океана

EN: So I fly wherever I’m goin
BG: Така че аз летя, където и аз съм става

EN: When I’m by, bet I’m focused
BG: Когато съм от, обзалагам, че съм фокусирани

EN: If it’s five, you can bet I roll it
BG: Ако това е пет, можете да бас, че мога да го внедри

EN: Matter of fact, you can bet I bust
BG: В интерес на истината, можете да се обзаложите, аз бюст

EN: [Chorus - B.o.B]
BG: [Корус - Боб]

EN: [T.I]
BG: [TI]

EN: Drive a brown parkin center
BG: Drive кафява център Паркин

EN: The king from the emma(?)
BG: Царят на Ема (?)

EN: The room with the boom in the booth, I deliver
BG: Стаята с бума в кабината, предам

EN: The hottest, you prolly too small to acknowledge you
BG: В най-горещите, можете Prolly твърде малки, за да трябва да се съгласите

EN: Impossible to copy like what everybody try to do
BG: Невъзможно е да копирате като това, което всички се опитват да направят

EN: We cool as some dudes on them waves out in Malibu
BG: Ние хладно, тъй като някои пичове им вълни в Малибу

EN: I’m ballin hard baseline, fall through the alley-oop
BG: Аз съм BALLIN трудно началото, падне в алеята, обектно-ориентиран

EN: BAM!
BG: BAM!

EN: Comin through this thang like James in the air off the bare of my hand
BG: Идвам от тази Thang като Джеймс във въздуха край гол на ръката ми

EN: N-gga jus can’t. pretend you forgot my name if you wanna
BG: N-GGA СП не могат. преструвам сте забравили името ми, ако искате да

EN: I’ma come hard like a bar?
BG: Аз съм дойде трудно като парче?

EN: Dawn?
BG: Dawn?

EN: Make a n-gga wanna rebound, turnt up, all the way, hey (?)
BG: Направете N-GGA искате да отскочи, turnt се, по целия път, ей (?)

EN: 2 or 3 tramp
BG: 2 или 3 случайни

EN: Put em in the ? bentley
BG: Сложете ги в? Bentley

EN: N-gga say he do it like us, he should mean 96, 97
BG: N-GGA казват, че той го като нас, той следва да означава, 96, 97

EN: in Atlanta have more blocks than Mutombo
BG: в Атланта са няколко блока от Mutombo

EN: For those who can’t hold water need a new kidney
BG: За тези, които не могат да държат вода се нуждаят от нов бъбрек

EN: Put it down under Australia, Sidney (bye)
BG: Остави го в Австралия, Сидни (довиждане)

EN: And I’m still representing,
BG: И аз съм все още представляват,

EN: For the n-ggas under prison
BG: За N-ggas под затвора

EN: You are tuned in, listenin
BG: Вие сте настроен, listenin

EN: And I’m back to doing big things
BG: И аз съм отново да правят големи неща

EN: A sucka lookin for me, start in yo bitch’(s) dreams
BG: А Sucka гледам за мен, започнат през йо кучка'(а) сънища

EN: Thats why I’m 20 feet tall standing on the big screen
BG: Този защо аз съм 20 фута височина, намиращи се върху голям екран

EN: Get dough, get green, my flow sickening,
BG: Вземи тесто, получи зелена, ми отвратителен поток,

EN: It’s the King n-gga!
BG: Това е крал-н GGA!

EN: [Chorus - B.o.B]
BG: [Корус - Боб]

EN: [Playboy Tre]
BG: [Playboy Тре]

EN: Yeah, back with a cup of that liquor, n-gga
BG: Да, върна с чаша от тази течност, N-GGA

EN: yall don’t really know Tre,
BG: Yall наистина не знам Тре,

EN: Really know me,
BG: Наистина ме познават,

EN: Really know the streets, no!
BG: Наистина ли по улиците, не!

EN: Yall n-ggas really ain’t G,
BG: Yall N-ggas наистина не е G,

EN: Really ain’t hard,
BG: Наистина не е трудно,

EN: Never really served no heart,
BG: Никога не наистина лишено от сърце,

EN: Yall be playin that roll
BG: Yall да играеш, които поименно

EN: Talkin that pimp sh-t,
BG: Говоря, че сводник ш-т,

EN: Never really pimp sh-t, nah
BG: Никога не наистина сводник ш-т, нах

EN: Yall be singin them hoes
BG: Yall се пее ги мотики

EN: But I don’t, and I won’t
BG: Но не, и аз не ще

EN: I’ll get a bitch anytime I want
BG: Ще получите кучка по всяко време искам

EN: I’m that guy, spit that fire
BG: Аз съм такъв човек, че плюе огън

EN: Shake the ground everytime I stomp
BG: Разклати земята всеки път, когато смачкат

EN: Bit? in the trunk, cup in the air
BG: Малко? в багажника, чаша във въздуха

EN: You can talk sh-t but I really don’t care
BG: Можете да говорите ш-т, но аз наистина не ми пука

EN: Man I’m in the cadillac goin direct
BG: Човек аз съм в Cadillac става директно

EN: Gonna clack that back? cuz a n-gga ain’t scared
BG: Ще тракане, че обратно? Защото един N-GGA не се плаши

EN: I’m that red clay, East of the A?
BG: Аз съм толкова червена глина, източната част на A?

EN: Ya n-ggas get locked up everyday
BG: Ya-н ggas се заключват се всеки ден

EN: Cops ain’t sh-t so I drop that sh-t
BG: Полицаи не е ш-т, така че капка, че ш-т

EN: (?) make it through the day
BG: (?) Да го направи през деня

EN: Grindin for my pay
BG: Измъчвам се за моите заплати

EN: It’s that n-gga Tre
BG: Това е, че N-GGA Тре

EN: Bustin like a pistol best believe it when I say
BG: Убива като пистолет най-добрите да повярвам, когато казвам,

EN: That I bust!
BG: Че бюст!

EN: [Chorus - B.o.B]
BG: [Корус - Боб]

EN: [End]
BG: [Край]