Artist: 
Search: 
Ayo - How Many People lyrics (Bulgarian translation). | How many people really speak their minds?
, How many people really stand for something?
, How many...
07:23
video played 336 times
added 5 years ago
Reddit

Ayo - How Many People (Bulgarian translation) lyrics

EN: How many people really speak their minds?
BG: Колко хора наистина говорят съзнанието им?

EN: How many people really stand for something?
BG: Колко хора действително стоя за нещо?

EN: How many people go and follow blind?
BG: Колко хора отида и следват сляпо?

EN: How many people, tell me, how many people?
BG: Колко хора, Кажи ми, колко много хора?

EN: How many people really speak yheir minds?
BG: Колко хора наистина говорят yheir умове?

EN: How many people really stand for something?
BG: Колко хора действително стоя за нещо?

EN: How many people go and follow blind?
BG: Колко хора отида и следват сляпо?

EN: How many people, say, how many people?
BG: Колко хора, кажете, колко хора?

EN: How many times did I say things I didn't mean.
BG: Колко пъти казвам неща, аз не исках.

EN: Out of worry that people could dislike me?
BG: От притеснение, че хората може да не харесват мен?

EN: How many times did I buy things I didn't need,
BG: Колко пъти да си купя неща, аз не се нуждаят,

EN: 'cause I paid for the name instead of quality?
BG: защото ми се плаща за името вместо качество?

EN: How many times did I waste my blessings,
BG: Колко пъти отпадъци моята благословия,

EN: just like the money for material possessions?
BG: точно като на пари за материални вещи?

EN: How many times did I base my decisions,
BG: Колко пъти е аз база ми решения,

EN: out of prejudice or other people's visions?
BG: от предразсъдъци или видения на други хора?

EN: Can you tell me,
BG: Може ли да ми, кажете

EN: How many people really speak their minds?
BG: Колко хора наистина говорят съзнанието им?

EN: How many people really stand for something?
BG: Колко хора действително стоя за нещо?

EN: How many people go and follow blind?
BG: Колко хора отида и следват сляпо?

EN: How many people, tell me, how many people?
BG: Колко хора, Кажи ми, колко много хора?

EN: How many people really speak yheir minds?
BG: Колко хора наистина говорят yheir умове?

EN: How many people really stand for something?
BG: Колко хора действително стоя за нещо?

EN: How many people go and follow blind?
BG: Колко хора отида и следват сляпо?

EN: How many people, tell me?
BG: Колко хора, Кажи ми?

EN: How many people, tell me?
BG: Колко хора, Кажи ми?

EN: How many times did you talk behind somebody's back?
BG: Колко пъти говори ли зад гърба на някой?

EN: Out of envy, you've lied and said what you've said
BG: От завист като излъга и каза, какво сте казали

EN: How many times did you truly have regrets?
BG: Колко пъти дали наистина имате съжалява?

EN: And did you ever try to make it unsaid?
BG: А опита ли някога да го неказани неща?

EN: How many times did you waste your blessings
BG: Колко пъти губите благословии

EN: Just like the money for material possessions?
BG: Точно като на пари за материални вещи?

EN: How many times did I base my decisions,
BG: Колко пъти е базамоите решения,

EN: out of prejudice or other people's visions?
BG: от предразсъдъци или видения на други хора?

EN: Now can you tell me,
BG: Сега мога ти казвам me,

EN: How many people really speak their minds?
BG: Колко хора наистина говорят съзнанието им?

EN: How many people really stand for something?
BG: Колко хора действително стоя за нещо?

EN: How many people go and follow blind?
BG: Колко хора отида и следват сляпо?

EN: How many people, tell me, how many people?
BG: Колко хора, Кажи ми, колко много хора?

EN: How many people really speak their minds?
BG: Колко хора наистина говорят съзнанието им?

EN: How many people really stand for something?
BG: Колко хора действително стоя за нещо?

EN: How many people go and follow blind?
BG: Колко хора отида и следват сляпо?

EN: How many people, tell me, how many people?
BG: Колко хора, Кажи ми, колко много хора?

EN: How many people?
BG: Колко хора?

EN: Say, how many people?
BG: Кажете, колко хора?

EN: Do you really stand for something?
BG: Наистина ли стои за нещо?