Ayahi Takagaki - Tooki Yama Ni Hi Wa Ochite (2012)

video played 556 times
added 4 years ago
Rate:
Translate: 

Ayahi Takagaki - Tooki Yama Ni Hi Wa Ochite lyrics


Tooki yama ni hi wa ochite
Hoshi wa sora wo chiribamenu
Kyou no waza wo nashi oete
Kokoro karoku yasuraeba
Kaze wa suzushi kono yuube
Iza ya tanoshiki matoisen

Yami ni moeshi kagari hi wa
Honoo ima wa shizumarite
Nemureyasuku ikoe yo to
Sasou gotoku kie yukeba
Yasuki ote ni mamorarete
Iza ya tanoshiki yume wo min
Yume wo min

Tooki yama ni hi wa ochite
Hoshi wa sora wo chiribamenu
Kyou no waza wo nashi oete
Kokoro karoku yasuraeba
Kaze wa suzushi kono yuube
Iza ya tanoshiki matoisen

Yami ni moeshi kagari hi wa
Honoo ima wa shizumarite
Nemureyasuku ikoe yo to
Sasou gotoku kie yukeba
Yasuki ote ni mamorarete
Iza ya tanoshiki yume wo min
Yume wo min


  • COMMENTS