Artist: 
Search: 
Axel Rudi Pell - Broken Heart lyrics (Bulgarian translation). | I'm lost in a dream, with a mind's full of sadness,
, I remember the good times, that we had in our...
05:33
video played 1,713 times
added 8 years ago
Reddit

Axel Rudi Pell - Broken Heart (Bulgarian translation) lyrics

EN: I'm lost in a dream, with a mind's full of sadness,
BG: Аз съм изгубени в една мечта, с ум е изпълнен с тъга,

EN: I remember the good times, that we had in our madness,
BG: Аз помня добрите времена, които имахме в нашия лудост,

EN: frozen tears with illusions of fire,
BG: замразени сълзи с илюзиите на пожар,

EN: all of my life was filled with desire
BG: цял живот е изпълнен с желание

EN: Oh I wish we could go back to where we started,
BG: О, аз искам ние да се върнете към мястото, където сме започнали,

EN: Love, lost love, you're so cold, cold hearted,
BG: Любов, изгубена любов, вие сте толкова студено, студено сърце,

EN: the fire in your eyes gets me out of my mind,
BG: огън в очите ми излиза от ума ми,

EN: how could it be, that you're so blind
BG: Как може да бъде, че сте толкова сляп

EN: Hunting the shadow, that was lost in the past
BG: Лов на сянка, която е загубен в миналото

EN: like a soldier of fortune, who's life couldn't last,
BG: като войник на съдбата, който живот не може да продължи,

EN: falling tears, from a love's not in vain
BG: падащи сълзи, от любовта напразно не

EN: time tells no lies, could our love come back again
BG: време казва без лъжи, да любовта ни се върна отново

EN: [Repeat Bridge]
BG: [Повторение мост]

EN: Don't leave me alone
BG: Не ме остави на мира

EN: with my broken heart
BG: с разбитото ми сърце

EN: can't you see, that I've loved you from the start
BG: не виждаш ли, че съм обичал ви от самото начало

EN: Don't leave me alone
BG: Не ме остави на мира

EN: with my broken heart
BG: с разбитото ми сърце

EN: can't you see, that I've loved you from the start
BG: не виждаш ли, че съм обичал ви от самото начало

EN: [Repeat Chorus]
BG: [Припев се повтаря]