Artist: 
Search: 
Avicii - Hey Brother / You Make Me / Wake Me Up (At Youtube Music Awards) (Live) lyrics (Bulgarian translation). | Avicii - Hey Brother
, 
, Hey brother! There's an endless road to rediscover
, Hey sister! Know the...
06:44
Reddit

Avicii - Hey Brother / You Make Me / Wake Me Up (At Youtube Music Awards) (Live) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Avicii - Hey Brother
BG: Avicii - Ей брат

EN: Hey brother! There's an endless road to rediscover
BG: Ей брат! Има един безкраен път да преоткрият

EN: Hey sister! Know the water's sweet but blood is thicker
BG: Хей сестра! Знаете на водата сладки но кръв е по-дебел

EN: Oh, if the sky comes falling down, for you
BG: О Ако небето е падане, за вас

EN: There's nothing in this world I wouldn't do
BG: Няма нищо в този свят аз няма да направя

EN: Hey brother! Do you still believe in one another?
BG: Ей брат! Вярвате ли все още в един друг?

EN: Hey sister! Do you still believe in love? I wonder
BG: Хей сестра! Вярвате ли все още в любовта? Аз се чудя

EN: Oh, if the sky comes falling down, for you
BG: О Ако небето е падане, за вас

EN: There's nothing in this world I wouldn't do
BG: Няма нищо в този свят аз няма да направя

EN: What if I'm far from home?
BG: Ами ако аз съм далеч от дома?

EN: Oh brother, I will hear you call!
BG: О братко, аз ще чуете да наричат!

EN: What if I lose it all?
BG: Какво става, ако изгубя всичко?

EN: Oh sister, I will help you hang on!
BG: О сестра, аз ще ви помогне да се Дръж!

EN: Oh, if the sky comes falling down, for you
BG: О Ако небето е падане, за вас

EN: There's nothing in this world I wouldn't do
BG: Няма нищо в този свят аз няма да направя

EN: Hey brother! There's an endless road to rediscover
BG: Ей брат! Има един безкраен път да преоткрият

EN: Hey sister! Do you still believe in love? I wonder
BG: Хей сестра! Вярвате ли все още в любовта? Аз се чудя

EN: Oh, if the sky comes falling down, for you
BG: О Ако небето е падане, за вас

EN: There's nothing in this world I wouldn't do
BG: Няма нищо в този свят аз няма да направя

EN: What if I'm far from home?
BG: Ами ако аз съм далеч от дома?

EN: Oh brother, I will hear you call!
BG: О братко, аз ще чуете да наричат!

EN: What if I lose it all?
BG: Какво става, ако изгубя всичко?

EN: Oh sister, I will help you hang on!
BG: О сестра, аз ще ви помогне да се Дръж!

EN: Oh, if the sky comes falling down, for you
BG: О Ако небето е падане, за вас

EN: There's nothing in this world I wouldn't do
BG: Няма нищо в този свят аз няма да направя

EN: Avicii - You Make Me
BG: Avicii - да ме

EN: We are one,
BG: Ние сме едно,

EN: One for sure.
BG: Един със сигурност.

EN: All united,
BG: Всички обединени,

EN: You'll want some more.
BG: Вие ще искате още.

EN: Oh Oh Oh Oh
BG: О о о о

EN: You make me!
BG: Караш ме!

EN: Oh Oh Oh Oh
BG: О о о о

EN: You make me!
BG: Караш ме!

EN: We are one,
BG: Ние сме едно,

EN: One for sure.
BG: Един със сигурност.

EN: All united,
BG: Всички обединени,

EN: You'll need no more.
BG: Трябва не повече.

EN: Oh Oh Oh Oh
BG: О о о о

EN: You make me!
BG: Караш ме!

EN: Oh Oh Oh Oh
BG: О о о о

EN: All my life I've been,
BG: През целия си живот съм бил,

EN: I've been waiting for someone like you. (Yeah)
BG: Аз съм билизчакване на някой като теб. (да)

EN: All my life I've been,
BG: През целия си живот съм бил,

EN: I've been waiting for someone like you. (Yeah)
BG: Аз съм чакам за някой като теб. (да)

EN: I've been looking for someone like you. (Yeah)
BG: Аз търсех за някой като теб. (да)

EN: I've been waiting for someone like you. (Like you [x4])
BG: Аз съм чакам за някой като теб. (Като вас [x 4])

EN: You make me!
BG: Караш ме!

EN: [Instrumental Break]
BG: [Инструментал пауза]

EN: We are one,
BG: Ние сме едно,

EN: One for sure.
BG: Един със сигурност.

EN: All united,
BG: Всички обединени,

EN: You'll want some more.
BG: Вие ще искате още.

EN: Oh Oh Oh Oh
BG: О о о о

EN: You make me!
BG: Караш ме!

EN: Oh Oh Oh Oh
BG: О о о о

EN: You make me!
BG: Караш ме!

EN: We are one,
BG: Ние сме едно,

EN: One for sure.
BG: Един със сигурност.

EN: All united,
BG: Всички обединени,

EN: You'll need no more.
BG: Трябва не повече.

EN: Oh Oh Oh Oh
BG: О о о о

EN: You make me!
BG: Караш ме!

EN: Oh Oh Oh Oh
BG: О о о о

EN: All my life I've been,
BG: През целия си живот съм бил,

EN: I've been waiting for someone like you. (Yeah)
BG: Аз съм чакам за някой като теб. (да)

EN: All my life I've been,
BG: През целия си живот съм бил,

EN: I've been waiting for someone like you. (Yeah)
BG: Аз съм чакам за някой като теб. (да)

EN: I've been looking for someone like you. (Yeah)
BG: Аз търсех за някой като теб. (да)

EN: I've been waiting for someone like you. (Like you [x4])
BG: Аз съм чакам за някой като теб. (Като вас [x 4])

EN: Avicii - Wake Me Up
BG: Avicii - ме събуди

EN: Feeling my way through the darkness
BG: Чувство ми в тъмнината

EN: Guided by a beating heart
BG: Ръководи от биещо сърце

EN: I can't tell where the journey will end
BG: Аз не мога да кажа, където на пътуването ще завърши

EN: But I know where to start
BG: Но аз знам къде да започнете

EN: They tell me I'm too young to understand
BG: Те ми казват, аз съм твърде млад, за да се разбере

EN: They say I'm caught up in a dream
BG: Те казват, че съм въвлечен в съня

EN: Well life will pass me by if I don't open up my eyes
BG: Ами живот ще ми мине, ако не отворят очите ми

EN: Well that's fine by me
BG: Ами това е добре от мен

EN: So wake me up when it's all over
BG: Така че ме събуди, когато тя е над всички

EN: When I'm wiser and I'm older
BG: Когато аз съм мъдър и аз съм по-стари

EN: All this time I was finding myself
BG: През цялото това време бях намиране на себе си

EN: And I didn't know I was lost
BG: И аз не знам, аз was загубен

EN: [x2]
BG: [x 2]

EN: I tried carrying the weight of the world
BG: Опитах се носи тежестта на целия свят

EN: But I only have two hands
BG: Но имам само две ръце

EN: I hope I get the chance to travel the world
BG: Надявам се да получа шанс да пътуват по света

EN: And I don't have any plans
BG: И азне правя никакви планове

EN: I wish that I could stay forever this young
BG: Аз искам, че мога да остана завинаги този млад

EN: Not afraid to close my eyes
BG: Не се страхувайте да затворя очи

EN: Life's a game made for everyone
BG: Животът е игра за всеки

EN: And love is a prize
BG: И любовта е награда

EN: So wake me up when it's all over
BG: Така че ме събуди, когато тя е над всички

EN: When I'm wiser and I'm older
BG: Когато аз съм мъдър и аз съм по-стари

EN: All this time I was finding myself
BG: През цялото това време бях намиране на себе си

EN: And I didn't know I was lost
BG: И аз не знам, аз was загубен

EN: [x2]
BG: [x 2]

EN: I didn't know I was lost
BG: Аз не знам, аз was загубен

EN: I didn't know I was lost
BG: Аз не знам, аз was загубен

EN: I didn't know I was lost
BG: Аз не знам, аз was загубен

EN: I didn't know I was lost
BG: Аз не знам, аз was загубен