Artist: 
Search: 
Avenged Sevenfold - Warmness On The Soul lyrics (Bulgarian translation). | Your hazel green tint eyes watching every move I make.
, And that feeling of doubt, it's erased.
,...
04:46
video played 2,508 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Avenged Sevenfold - Warmness On The Soul (Bulgarian translation) lyrics

EN: Your hazel green tint eyes watching every move I make.
BG: Леска зелен нюанс очи гледам всеки ход направя.

EN: And that feeling of doubt, it's erased.
BG: И това чувство на съмнение, че е изтрити.

EN: I'll never feel alone again with you by my side.
BG: Аз никога не почувстваш сам отново с вас от моя страна.

EN: You're the one, and in you I confide more
BG: Вие сте този, и в теб аз оставям по-

EN: (oh-oh-oh)
BG: (о о о)

EN: And we have gone through good and bad times.
BG: И ние са преминали през добри и лоши времена.

EN: But your unconditional love was always on my mind.
BG: Но вашият безусловна любов е винаги в съзнанието ми.

EN: You've been there from the start for me.
BG: Вие сте били там от самото начало за мен.

EN: And your love's always been true as can be.
BG: И вашата любов винаги е вярно, тъй като може да бъде.

EN: I give my heart to you.
BG: Аз давам сърцето ми към вас.

EN: I give my heart, cause nothing can compare in this world to you.
BG: Дам сърцето си, защото нищо не може да се сравни в този свят за вас.

EN: (Woh-oh-oh)
BG: (Woh-о-о)

EN: And we have gone through good and bad times.
BG: И ние са преминали през добри и лоши времена.

EN: But your unconditional love was always on my mind.
BG: Но вашият безусловна любов е винаги в съзнанието ми.

EN: You've been there from the start for me.
BG: Вие сте били там от самото начало за мен.

EN: And your love's always been true as can be.
BG: И вашата любов винаги е вярно, тъй като може да бъде.

EN: I give my heart to you.
BG: Аз давам сърцето ми към вас.

EN: I give my heart, cause nothing can compare in this world to you.
BG: Дам сърцето си, защото нищо не може да се сравни в този свят за вас.

EN: (Woh-oh-oh)
BG: (Woh-о-о)

EN: I give my heart to you.
BG: Аз давам сърцето ми към вас.

EN: I give my heart, cause nothing can compare in this world to you.
BG: Дам сърцето си, защото нищо не може да се сравни в този свят за вас.

EN: (Woh-oh-oh)
BG: (Woh-о-о)