Artist: 
Search: 
Atreyu - Lonely lyrics (Bulgarian translation). | To unafraid of what's to come
, I hit the ground and run
, Not sure what's coming next
, And never...
03:36
video played 565 times
added 7 years ago
Reddit

Atreyu - Lonely (Bulgarian translation) lyrics

EN: To unafraid of what's to come
BG: За страх от това, което трябва да дойде

EN: I hit the ground and run
BG: Аз удари в земната повърхност и тичам

EN: Not sure what's coming next
BG: Не съм сигурен какво ще се случи следващата

EN: And never looking back
BG: И никога не поглежда назад

EN: Hollow nights to empty days
BG: Кухи нощи да празни дни

EN: Something had to change
BG: Нещо трябваше да се промени

EN: Before it gets too late and there's no turning back
BG: Преди да стане твърде късно и няма връщане назад

EN: One by one we fit and then we fall
BG: Един по един се вписват и след това падне

EN: One by one we fit and then we fall
BG: Един по един се вписват и след това падне

EN: Lonely, is this what we've become?
BG: Самотен, това е това, което сме станали?

EN: So lonely, fragile and unloved
BG: Толкова самотна, крехка и необичана

EN: Lost inside ourselves and blindly staring at the sun
BG: Изгубени в себе си и сляпо гледаше към слънцето

EN: So lonely, is this what we've become?
BG: Толкова самотна, това е това, което сме станали?

EN: Line them up they fall
BG: Ред тях те попадат

EN: Something to live for
BG: Нещо да живее

EN: Not sure who's coming next
BG: Не сте сигурни кой идва следващата

EN: But never looking back
BG: Но никога не поглежда назад

EN: I want something more
BG: Искам нещо повече

EN: Something to live for
BG: Нещо да живее

EN: Before it gets too late and theres no turning back
BG: Преди да стане твърде късно и там няма връщане назад

EN: One by one we fit and then we fall
BG: Един по един се вписват и след това падне

EN: One by one we fit and then we fall
BG: Един по един се вписват и след това падне

EN: Lonely, is this what we've become?
BG: Самотен, това е това, което сме станали?

EN: So lonely, fragile and unloved
BG: Толкова самотна, крехка и необичана

EN: Lost inside ourselves and blindly staring at the sun
BG: Изгубени в себе си и сляпо гледаше към слънцето

EN: So lonely, is this what we've become?
BG: Толкова самотна, това е това, което сме станали?

EN: One by one we fit and then we fall
BG: Един по един се вписват и след това падне

EN: One by one we fit and then we fall
BG: Един по един се вписват и след това падне

EN: Lonely, is this what we've become?
BG: Самотен, това е това, което сме станали?

EN: So lonely, fragile and unloved
BG: Толкова самотна, крехка и необичана

EN: Lost inside ourselves and blindly starting at the sun
BG: Изгубени в себе си и сляпо започва в слънцето

EN: So lonely, is this what we've become?
BG: Толкова самотна, това е това, което сме станали?

EN: Is this what we've become
BG: Това е това, което сме станали

EN: So lonely, fragile and unloved
BG: Толкова самотна, крехка и необичана

EN: Lost inside ourselves and blindly staring at the sun
BG: Изгубени в себе си и сляпо гледаше към слънцето

EN: So lonely, is this what we've become?
BG: Толкова самотна, това е това, което сме станали?