Artist: 
Search: 
Reddit

Atika - Gyvenimai - Tiesėmis lyrics

Miegantį dukart priglausk,
Saugok nuo miego gilaus.
Verkiantį triskart paguosk,
Neišduok, prašys - tu neišduok.

Mirusį vandeniu prausk
Su meile, be cukraus
Sergantį lūpom ramink.
Liesk, apglebki, trinki, kaitink.

Gelbėk nuo skersvėjų ir ligų,
Šiandien bičiulių, rytoj draugų,
Nes gyvenimai - tiesėmis, mano - kampais,
Kodėl už virvės, Dieve, tu mane tampai?
Atmerk akis man, atrišk rankas
Ir pasakyk, prašau: man pavėjui ar prieš bangas?

Jei kūdikiui pienas - vanduo
Vasarą-žiemą ruduo
O jūra patvins, apkabins,
Kas po metų man tave primins?

O šeimininke mano jausmų,
Atsakymų ir klausimų -
Kaip tavo didybės išvengt?
Kaip išmokt mylėti, mirt, gyvent?

Mes retkarčiais verkiam, ginam nejuokais
Orumą ir garbę dantim nagais.
Kodėl gyvenimai - tiesėmis,
Mano - kampais?