Artist: 
Search: 
Reddit

Athena - Yorulmak Olmaz lyrics

Ben hayatta hiç engel tanýmadým
Ne varmýþ ki bunda
Dünyaya ters gelse bile
Yan çizip umursamadým

Ne görmüþsem o doðrudur
Doðru bana göre zaten yoktur
Her kafadan bir ses çýkar
Kýyametler bundan kopar yaa

Yorulmak olmaz yorulmak olmaz
Býkmadan usanmadan devam yola

Bir gün düþsem baþka gün kalkýcam
Biliyorum bunu
Her defasýnda kafa üstü
Daha sert dibine vurucam

Yanlýþa doðru demeden
Kendime yalan söylemeden
Yüzüne bakýp aðlamadan
Nasýl anlardým caným yanmadan yaa

Beni bana hatýrlatan yine bendim
Sonunda

Yeniden baþlasam dibinden
Ne varsa yaþamak güzel
Yeniden baþlasam...