Artist: 
Search: 
Reddit

Athena - Opucuk lyrics

Pardon seni rahatsýz etmek istememiþtim
Sadece dudaðýndan öpmek istedim
Tamam belki pek ince teklif edemedim ama
Ben o bildiðin romantiklerden deðilim

Sen yine de karar ver
Söyle istiyorsun bence

Öpücem öpücem dedim sana
(pam pam) Trip yapma, yapma
(pam pam) Trip yapma, yapma
(pam pam) Trip yapma, yapma
Trip Yapmasana Bana

Nasýl oldu bir anda ben de çok þaþýrdým
Ben lk görüþte hiç aþýk olmamýþtým
Sen yine de karar ver
Söyle istiyorsun bence

Öpücem öpücem dedim sana
(pam pam) Trip yapma, yapma
(pam pam) Trip yapma, yapma
(pam pam) Trip yapma, yapma
Trip Yapmasana Bana...