Artist: 
Search: 
Reddit

Athena - Bak Takılmana lyrics

Kendini suçlama
Suçlamaktan vazgeçsen diyorum
Uyan, çýk artýk o kafadan
Daha da fazla uzatmadan

Dostum içinden geçenleri
Tutmasan diyorum
Yüzüme baka baka konuþsana
Biraz biraz anlatsana

Haydi haydi takma kafana
Haydi haydi takma kafana
Oo - Sallaya sallaya
Oo - Bak takýlmana
Oo - Hepsi boþu boþuna
Hep boþu boþuna
Hep boþu boþuna

Her þeyi þimdi þu anda
Silebilsen diyorum
Zamana karþý yarýþmadan
Ýyisini kötüsünü ayýrmadan

Sinirini bozma gelir geçer
Kýrmýzý muhabbetler
Gel atalým her dakikaya
Herþey yolunda inan bana

Haydi haydi takma kafana
Haydi haydi takma kafana
Oo - Sallaya sallaya
Oo - Bak takýlmana
Oo - Hepsi boþu boþuna
Hep boþu boþuna
Hep boþu boþuna