Artist: 
Search: 
Ashley Tisdale - He Said, She Said lyrics (Bulgarian translation). | Boy walk in the spot, he's so fresh and
, He got what he needs to impressin'
, Just look at the way...
03:06
video played 2,199 times
added 8 years ago
Reddit

Ashley Tisdale - He Said, She Said (Bulgarian translation) lyrics

EN: Boy walk in the spot, he's so fresh and
BG: Момче разходка в място, той е толкова свеж и

EN: He got what he needs to impressin'
BG: Той получава това, което той трябва да impressin'

EN: Just look at the way that he dressin'
BG: Само погледнете начина, по който той dressin'

EN: Ain't no question chicks like oh.
BG: Ако не става въпрос пилета като о.

EN: Girl walkin' the spot, she stop traffic
BG: на място момиче разхождане, тя спира движението

EN: She's got everything you can't pass it [dirty version: "She's blowing your mind with her asset"]
BG: Тя има всичко, което не може да премине него [мръсна версия:'Тя е разпенващ ума си с нея актив"]

EN: So Jessica Alba fantastic,
BG: Така че Джесика Алба фантастично,

EN: Instant classic boys like oh.
BG: Незабавно класически момчета като о.

EN: [Pre-chorus (dirty version):]
BG: [Предварително хор (мръсна версия):]

EN: Maybe I can see us moving like that.
BG: Може пък да ни видите да се движат така.

EN: Maybe I can see us touching like that.
BG: Може пък да ни видите да докосва по този начин.

EN: Baby I can see us kissing like that.
BG: Скъпа, може да ни видите да целува така.

EN: We don't need no more that he said she said.
BG: Ние нямаме нужда от повече, че той каза, че каза.

EN: Maybe I can see us moving like that.
BG: Може пък да ни видите да се движат така.

EN: Maybe I can see us touching like that.
BG: Може пък да ни видите да докосва по този начин.

EN: Baby I can see us kissing' like that.
BG: Скъпа, може да ни видите целувка'по този начин.

EN: We don't need no more that he said she said.
BG: Ние нямаме нужда от повече, че той каза, че каза.

EN: [Pre-chorus (clean version):]
BG: [Предварително хор (чиста версия):]

EN: Maybe I can see us moving like that.
BG: Може пък да ни видите да се движат така.

EN: Maybe I can see us dancing like that.
BG: Може пък да ни видите да танцуват така.

EN: Baby I can see us chilling like that.
BG: Скъпа, може да ни видите охлаждане така.

EN: We don't need no more that he said she said.
BG: Ние нямаме нужда от повече, че той каза, че каза.

EN: Maybe I can see us moving like that.
BG: Може пък да ни видите да се движат така.

EN: Maybe I can see us dancing like that.
BG: Може пък да ни видите да танцуват така.

EN: Baby I can see us chilling like that.
BG: Скъпа, може да ни видите охлаждане така.

EN: We don't need no more that he said she said.
BG: Ние нямаме нужда от повече, че той каза, че каза.

EN: [Chorus:]
BG: [Припев:]

EN: He said girl you winnin'
BG: Той каза, че момичето, с което winnin'

EN: She said boy where you've been at
BG: Тя каза, че момчето, когато сте били в

EN: Stop talking let's get with it
BG: Спри да говориш нека се с него

EN: Just like that they
BG: Просто ей така те

EN: He said you're amazing
BG: Той каза, че ти си невероятно

EN: She said then why you waiting
BG: Тя каза, че тогава защо чакате

EN: No more deliberating
BG: Няма повече обсъжда

EN: What you doin' let's get to it
BG: Какво прави нека да стигнем до него

EN: Just like that they
BG: Просто ей така те

EN: Boy actin' as if there's no pressure
BG: Момче преструваш, като че ли не е под налягане

EN: He do everything to get with her
BG: Той направи всичко, за да получите с нея

EN: He say anything to convince her.
BG: Той се каже всичко, за да я убеди.

EN: Money spent to diamonds send her
BG: Средства, изразходвани за диаманти уведомена

EN: Girl playin' it cool but she's with it
BG: Момиче свиря, да се охлади, но тя е с него

EN: She lovin' the fact that she's gifted
BG: Тя обича това, че тя е надарен

EN: Everything he do she gets lifted
BG: Всичко, което направи тя получава вдигна

EN: Feels so wicked lovin' like oh.
BG: Изглежда така нечестивите обичам като о.

EN: [Pre-chorus]
BG: [Предварително Корус]

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: One day with you, boy just one day with you,
BG: Един ден с вас, момчета само един ден с вас,

EN: All the things we could do,
BG: Всички неща, които бихме могли да направим,

EN: Every day I think of
BG: Всеки ден си мисля за

EN: Being with you
BG: Да бъдеш с вас

EN: no one else but us two
BG: никой освен нас двамата

EN: All our dreams would come true
BG: Всички наши мечти ще се сбъднат

EN: If we'd just get together
BG: Ако току-що се съберат

EN: [Pre-chorus]
BG: [Предварително Корус]

EN: Uh, what you waitin' for?
BG: Ами, какво чакаш?

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: You're gonna like it
BG: Ти ще хареса

EN: You're gonna want it
BG: Ти ще го искам

EN: You're gonna like it
BG: Ти ще хареса

EN: We don't need no more that he said she said.
BG: Ние нямаме нужда от повече, че той каза, че каза.

EN: You're gonna like it
BG: Ти ще хареса

EN: You're gonna want it
BG: Ти ще го искам

EN: You're gonna like it
BG: Ти ще хареса

EN: We don't need no more that he said she said.
BG: Ние нямаме нужда от повече, че той каза, че каза.