Artist: 
Search: 
Ashanti - Rain On Me lyrics (Bulgarian translation). | (Intro: Harmony)
, Mmm-mmm-mmm,
, Mmm-mmm-mmm-mmm,
, Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm…
, Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm,
,...
05:55
video played 3,541 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Ashanti - Rain On Me (Bulgarian translation) lyrics

EN: (Intro: Harmony)
BG: (Intro: Хармония)

EN: Mmm-mmm-mmm,
BG: М-м-м-ммм-ммм,

EN: Mmm-mmm-mmm-mmm,
BG: М-м-м-ммм-ммм-ммм,

EN: Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm…
BG: М-м-м-ммм-ммм-ммм-ммм ...

EN: Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm,
BG: М-м-м-ммм-ммм-ммм-ммм,

EN: Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm,
BG: М-м-м-ммм-ммм-ммм-ммм,

EN: Mmm-mmm-mmm-mmm-mmm
BG: М-м-м-ммм-ммм-ммм-ммм

EN: Mmm-mmm…
BG: М-м-м-ммм ...

EN: (Verse 1)
BG: (Стих 1)

EN: I’m lookin’ in the mirror at this woman down and out.
BG: Аз съм гледаш в огледалото на тази жена и.

EN: She’s internally dyin’ and knew this was not what love’s about.
BG: Тя е вътрешно умира'и знаех, че това не е любовта.

EN: I-I-I don’t wanna be this woman the second time around,
BG: III не искам да бъда тази жена The Second Time Around,

EN: ‘Cause I’m wakin’ up screamin’, no longer believing
BG: Защото аз съм wakin'нагоре крещи", вече не вярва

EN: That I’m gonna be around, yeah.
BG: Че аз ще бъде около, да.

EN: (Bridge)
BG: (Мост)

EN: Over and over I tried (you know),
BG: Отново и отново се опитах (знаете),

EN: And over and over you lied (ohh-hoo-ohh-ohh),
BG: И отново и отново излъга (Ох-хо-Ох-Ох),

EN: And over and over I cried, yeah (over, yeah, yeah),
BG: И отново и отново извиках, да (над, да, да),

EN: (Bridge)
BG: (Мост)

EN: And over and over I tried (yeah, yeah, yeah),
BG: И отново и отново се опитах (да, да, да),

EN: And over and over you lied (you lied),
BG: И отново и над вас излъгал ви излъга,

EN: And over and over I cried, yeah.
BG: И отново и отново извиках, да.

EN: I don’t know why…
BG: Аз не знам защо ...

EN: (Harmony)
BG: (Harmony)

EN: Oooh…oooh…ooh…ooh…ooh…oh…
BG: Ооо ... Ооо ... ох ... ох ... ох ... ох ...

EN: (Chorus)
BG: (Chorus)

EN: Rain on me.
BG: Дъжд върху мен.

EN: Lord, won’t you take this pain from me?
BG: Господи, няма да ви отнеме тази болка от мен?

EN: I don’t wanna live, I don’t wanna breathe, ‘till ya just,
BG: Аз не искам да живея, не искам да дишаме, до Я.

EN: Rain on me.
BG: Дъжд върху мен.

EN: Lord, won’t you take this pain from me?
BG: Господи, няма да ви отнеме тази болка от мен?

EN: I don’t wanna live, I don’t wanna breathe, baby.
BG: Аз не искам да живея, аз не искам да диша, бебето.

EN: (Verse 2)
BG: (Стих 2)

EN: See, I don’t want to hold my pillow late at night no more.
BG: Вижте, аз не искам да държи възглавницата си късно през нощта не повече.

EN: I’m tossin’ and turnin’ and thinkin’ ‘bout burnin’ down these walls.
BG: Аз съм tossin'и turnin" и мисля'," пристъп Burnin 'надолу тези стени.

EN: I don’t wanna fuel this fire no more, no more, no more.
BG: Не искам да гориво този огън не повече, не повече, не повече.

EN: See, I made up my mind, ‘cause I’ve wasted my time,
BG: Виж, аз ума ми, защото съм губи времето си,

EN: Ain’t nothin’ here to keep me warm, yeah.
BG: Не е нищо тук, за да ме държи топло, да.

EN: (Bridge)
BG: (Мост)

EN: And over and over I tried (you know),
BG: И отново и отново се опитах (знаете),

EN: And over and over you lied (ohh, yeah),
BG: И над и над вас излъгал (Ох, да),

EN: And over and over I cried, yeah (over and over, I don’t know why).
BG: И отново и отново извиках, да (отново и отново, аз не знам защо).

EN: (Bridge)
BG: (Мост)

EN: And over and over I tried (yeah, yeah, yeah),
BG: И отново и отново се опитах (да, да, да),

EN: And over and over you lied (yeah, yeah, yeah),
BG: И над и над вас излъгал (да, да, да),

EN: And over and over I cried, yeah (I cried, I cried, I cried, I cried, I cried).
BG: И отново, и извиках, да (плаках, плаках, плаках, плаках, плаках).

EN: (Harmony)
BG: (Harmony)

EN: Ohhh…ohhh…ohh…ohh…ohh…
BG: Ох ... Ох ... Ох ... Ох ... Ох ...

EN: (Chorus)
BG: (Chorus)

EN: Rain on me.
BG: Дъжд върху мен.

EN: Lord, won’t you take this pain from me?
BG: Господи, няма да ви отнеме тази болка от мен?

EN: I don’t wanna live, I don’t wanna breathe, ‘till ya just,
BG: Аз не искам да живея, не искам да дишаме, до Я.

EN: Rain on me.
BG: Дъжд върху мен.

EN: Lord, won’t you take this pain from me?
BG: Господи, няма да ви отнеме тази болка от мен?

EN: I don’t wanna live, I don’t wanna breathe, baby.
BG: Аз не искам да живея, аз не искам да диша, бебето.

EN: (Verse 3)
BG: (Стих 3)

EN: I’m so tired of the rain (in my life),
BG: Аз съм толкова уморен от дъжд (в моя живот),

EN: And I’m so tired of the strain (and I ain’t gonna lie),
BG: И аз съм толкова уморен, на щама (и аз не се лъжа),

EN: ‘Cause, sometimes I can’t (sleep at night and),
BG: Защото, понякога не мога да (сън през нощта и),

EN: This here, it just (don’t seem right and),
BG: Това тук, просто (не изглежда правилно и),

EN: Sometimes, I just (wonder why I),
BG: Понякога, аз просто (чудно защо),

EN: Almost let my (life go by).
BG: Почти нека ми (живот минават).

EN: (Vamp)
BG: (Vamp)

EN: Sometimes I can’t (sleep at night and),
BG: Понякога не мога да (сън през нощта и),

EN: This here it just (don’t seem right and),
BG: Това тук е просто (не изглежда правилно и),

EN: Sometimes, I just (wonder why I),
BG: Понякога, аз просто (чудно защо),

EN: Almost let my (life go by).
BG: Почти нека ми (живот минават).

EN: (Harmony)
BG: (Harmony)

EN: Oooh…oooh…ooh…ooh…oh…oh…oh…ohhh…
BG: Ооо ... Ооо ... ох ... ох ... ох ... ох ... ох ... Ох ...

EN: (Chorus)
BG: (Chorus)

EN: Rain on me.
BG: Дъжд върху мен.

EN: Lord, won’t you take this pain from me?
BG: Господи, няма да ви отнеме тази болка от мен?

EN: I don’t wanna live, I don’t wanna breathe, ‘till ya just,
BG: Аз не искам да живея, не искам да дишаме, до Я.

EN: Rain on me.
BG: Дъжд върху мен.

EN: Lord, won’t you take this pain from me?
BG: Господи, няма да ви отнеме тази болка от мен?

EN: Said I don’t wanna live, I don’t wanna breathe, baby.
BG: Каза, аз не искам да живея, аз не искам да диша, бебето.

EN: (Chorus)
BG: (Chorus)

EN: Rain on me.
BG: Дъжд върху мен.

EN: Lord, won’t you take this pain from me?
BG: Господи, няма да ви отнеме тази болка от мен?

EN: I don’t wanna live, I don’t wanna breathe, ‘till ya just,
BG: Аз не искам да живея, не искам да дишаме, до Я.

EN: Rain on me.
BG: Дъжд върху мен.

EN: Lord, won’t you take this pain from me?
BG: Господи, няма да ви отнеме тази болка от мен?

EN: And I don’t wanna live, I don’t wanna breathe, baby.
BG: И аз не искам да живея, не искам да диша, бебето.

EN: (Outro: Harmony)
BG: (Аутро: Хармония)

EN: Ooh…la-la, no, la-la, no…
BG: Ооо ... ла-ла, не, ла-ла, без ...

EN: Aaah, no…mmm-mmm-mmm-mmm-mmm-mmm…
BG: Ааа, не ... ммм-ммм-ммм-ммм-ммм-ммм ...

EN: La-la, la-la, no, no, no, no, no, no…
BG: Ла-ла, ла-ла, не, не, не, не, не, не ...

EN: Ooh, no…
BG: О, не ...

EN: Mmm-mmm-mmm…mmm-mmm-mmm, no…
BG: М-м-м-ммм-ммм ... ммм-ммм-ммм, не ...

EN: Hmmm-mmm, mmm-mmm-mmm-mmm-mmm…
BG: Хм-ммм, ммм-ммм-ммм-ммм-ммм ...