Artist: 
Search: 
Armin Van Buuren - Going Wrong lyrics (Bulgarian translation). | Yea I keep dreaming
, But I have it all
, Ooh I'm still craving
, To have you by my side
, 
, I know...
03:34
video played 2,937 times
added 8 years ago
Reddit

Armin Van Buuren - Going Wrong (Bulgarian translation) lyrics

EN: Yea I keep dreaming
BG: да продължаваме да сънувам

EN: But I have it all
BG: Но аз имам всичко

EN: Ooh I'm still craving
BG: Ох аз съм все още жаден

EN: To have you by my side
BG: За да сте от моя страна

EN: I know our love is fading
BG: Знам, че любовта ни е замира

EN: But soon it will shine
BG: Но скоро тя ще изгрее

EN: And I can't see today
BG: И аз не мога да видя днес

EN: And I can't see tomorrow
BG: И аз не мога да видя утре

EN: You're burning out of my head
BG: Записвания от главата ми

EN: And my brain its going wrong
BG: И ми мозък си върви

EN: And I will live today
BG: И аз ще живея днес

EN: And I will love tomorrow
BG: И ще обичам утре

EN: No matter what is said or done
BG: Без значение какво е казал или направил

EN: Even if its going wrong
BG: Дори ако си върви

EN: Even if its going wrong (2x)
BG: Дори ако му ще погрешно (2 x)

EN: You're burning out my head
BG: Записвате, главата ми

EN: I keep searching
BG: Аз продължавам да търся

EN: Forever in your eyes
BG: Завинаги в очите ти

EN: I'll be careful
BG: Ще бъдете внимателни

EN: But soon we will shine
BG: Но скоро ние ще изгрее

EN: And I can't see today
BG: И аз не мога да видя днес

EN: And I can't see tomorrow
BG: И аз не мога да видя утре

EN: You're burning out of my head
BG: Записвания от главата ми

EN: And my brain its going wrong
BG: И ми мозък си върви

EN: And I will live today
BG: И аз ще живея днес

EN: And I will love tomorrow
BG: И ще обичам утре

EN: No matter what is said or done
BG: Без значение какво е казал или направил

EN: Even if its going wrong
BG: Дори ако си върви

EN: Even if its going wrong (2x)
BG: Дори ако му ще погрешно (2 x)

EN: You're burning out my head
BG: Записвате, главата ми

EN: Even if its going wrong
BG: Дори ако си върви

EN: You're burning out my head
BG: Записвате, главата ми

EN: And I can't see today
BG: И аз не мога да видя днес

EN: And I can't see tomorrow (3X)
BG: И аз не мога да видя утре (3 X)

EN: You're burning out my head
BG: Записвате, главата ми

EN: And I will live today
BG: И аз ще живея днес

EN: And I will love tomorrow
BG: И ще обичам утре

EN: No matter what is said or done
BG: Без значение какво е казал или направил

EN: Even if its going wrong
BG: Дори ако си върви