Artist: 
Search: 
Reddit

Armagedda - Döden Styr Livet lyrics

Daghen äro aldrig ljus.
Natten äro aldrig mörk.
Solen skiner allt svagare och svagare.
Döden styr lifvet
Ondskan står öfver godhet
Sorg står öfver glädje
Solen skiner aldrig starkt
Döden styr lifvet
Allt lefvande öro förloradt
Kylan äro för evig
Frosten har sitt grepp
När solen har gått bort
Och döden är det enda lifvet
Guds oönskade sjelar
Skall inget gott behaga
Hat äro kraft mot allt ljus
Himmelrikets thron skall störtas
Det äro den Onde som återstår
Kylan äro för evig
Frosten har sitt grepp
När solen har gått bort
Och när döden styr det enda
lifvet. Guds oönskade sjelar
skola inget gott behaga. Hat
äro kraft mot allt ljus. Himmel-
rikets thron skola störtas. När
Daghen äro aldrig ljus. När
natten äro aldrig mörk. När
solen har svalnat. Och när
döden styr lifvet.