Artist: 
Search: 
Aqua - Barbie Girl (Video Club Mix) lyrics (Bulgarian translation). | Come on, Barbie, let's go party
, 
, I'm a Barbie girl in the Barbie world
, Life in plastic, it's...
04:21
video played 4,354 times
added 8 years ago
Reddit

Aqua - Barbie Girl (Video Club Mix) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Come on, Barbie, let's go party
BG: Хайде, Барби, нека ние отидем страна

EN: I'm a Barbie girl in the Barbie world
BG: Аз съм Барби момиче, в света на Барби

EN: Life in plastic, it's fantastic
BG: Живот в пласмаса, но е фантастично

EN: You can brush my hair, undress me everywhere
BG: Можете да срешите моята коса, да ме съблечете навсякъде

EN: Imagination, life is your creation
BG: Въображение, животът ми е вашето творчество

EN: I'm a blonde single girl in the fantasy world
BG: Аз съм блондинка едно момиче в фантастичен свят

EN: Dress me up, make your time, I'm your dollie
BG: Облечете ме, да си време, аз съм си dollie

EN: You're my doll, rock 'n' roll, feel the glamor and pain
BG: Ти си моята кукла, рок енд рол', се чувстват с блясъка и болка

EN: Kiss me here, touch me there, hanky panky
BG: Целуни ме тук, докосни ме там, шалче panky

EN: You can touch, you can play
BG: Вие можете да допрете, вие може да играе

EN: If you say I'm always yours, ooh ooh ooh
BG: Ако кажа, че винаги съм твоя, ха ха ха

EN: I'm a Barbie girl in the Barbie world
BG: Аз съм Барби момиче, в света на Барби

EN: Life in plastic, it's fantastic
BG: Живот в пласмаса, но е фантастично

EN: You can brush my hair, undress me everywhere
BG: Можете да срешите моята коса, да ме съблечете навсякъде

EN: Imagination, life is your creation
BG: Въображение, животът ми е вашето творчество

EN: Come on, Barbie, let's go party, ah ah ah, yeah
BG: Хайде, Барби, нека се страна, ах ах ах, да

EN: Come on, Barbie, let's go party, ooh ooh ooh, ooh ooh ooh
BG: Хайде, Барби, нека се страна, о о о, о о о

EN: Come on, Barbie, let's go party, ah ah ah, yeah
BG: Хайде, Барби, нека се страна, ах ах ах, да

EN: Come on, Barbie, let's go party, ooh ooh ooh, ooh ooh ooh
BG: Хайде, Барби, нека се страна, о о о, о о о

EN: Make me walk, make me talk, do whatever you please
BG: Накарай ме да ходя, ме карат да говори, не каквото и да моля

EN: I can act like a star, I can beg on my knees
BG: Мога да се държи като звезда, мога да просят на колене

EN: Come jump in, be my friend, let us do it again
BG: Хайде скок, да ми бъде приятел, нека да го направя отново

EN: Hit the town, fool around, let's go party
BG: Хит на града, забавлявам се, нека ние отидем страна

EN: You can touch, you can play
BG: Вие можете да допрете, вие може да играе

EN: If you say I'm always yours
BG: Ако кажа, че съм винаги твоя

EN: You can touch, you can play
BG: Вие можете да допрете, вие може да играе

EN: If you say I'm always yours
BG: Ако кажа, че съм винаги твоя

EN: Come on, Barbie, let's go party, ah ah ah, yeah
BG: Хайде, Барби, нека се страна, ах ах ах, да

EN: Come on, Barbie, let's go party, ooh ooh ooh, ooh ooh ooh
BG: Хайде, Барби, нека се страна, о о о, о о о

EN: Come on, Barbie, let's go party, ah ah ah, yeah
BG: Хайде, Барби, нека се страна, ах ах ах, да

EN: Come on, Barbie, let's go party, ooh ooh ooh, ooh ooh ooh
BG: Хайде, Барби, нека се страна, о о о, о о о

EN: I'm a Barbie girl in the Barbie world
BG: Аз съм Барби момиче, в света на Барби

EN: Life in plastic, it's fantastic
BG: Живот в пласмаса, но е фантастично

EN: You can brush my hair, undress me everywhere
BG: Можете да срешите моята коса, да ме съблечете навсякъде

EN: Imagination, life is your creation
BG: Въображение, животът ми е вашето творчество

EN: I'm a Barbie girl in the Barbie world
BG: Аз съм Барби момиче, в света на Барби

EN: Life in plastic, it's fantastic
BG: Живот в пласмаса, но е фантастично

EN: You can brush my hair, undress me everywhere
BG: Можете да срешите моята коса, да ме съблечете навсякъде

EN: Imagination, life is your creation
BG: Въображение, животът ми е вашето творчество

EN: Come on, Barbie, let's go party, ah ah ah, yeah
BG: Хайде, Барби, нека се страна, ах ах ах, да

EN: Come on, Barbie, let's go party, ooh ooh ooh, ooh ooh ooh
BG: Хайде, Барби, нека се страна, о о о, о о о

EN: Come on, Barbie, let's go party, ah ah ah, yeah
BG: Хайде, Барби, нека се страна, ах ах ах, да

EN: Come on, Barbie, let's go party, ooh ooh ooh, ooh ooh ooh
BG: Хайде, Барби, нека се страна, о о о, о о о

EN: Oh, I'm having so much fun!
BG: О, аз съм като толкова много забавно!

EN: Well, Barbie, we're just getting started
BG: Е, Барби, ние сме само началото

EN: Oh, I love you Ken!
BG: О, аз те обичам Кен!