Artist: 
Search: 
Reddit

Aphrodite's Child - Ofis lyrics

Exelthe ofi katiramene,
Dhioti an dhen exelthe essy,
Tha se exelthe ego!

Ou! Ou! Ou!