Artist: 
Search: 
Antibiotika - Не Искам, Не Мога lyrics (Russian translation). | Не искам, не искам, не мога да се променя.
, Не искам, не...
04:15
video played 302 times
added 8 years ago
Reddit

Antibiotika - Не Искам, Не Мога (Russian translation) lyrics

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
RU: Я не хочу, не хочу, я не могу изменить.

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
RU: Я не хочу, я могу, но я должен быть один?

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
RU: Я не хочу, не хочу, я не могу изменить.

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
RU: Я не хочу, я могу, но я должен быть один?

BG: Аз ще тръгна за да те намеря,
RU: Я буду идти, чтобы найти вас

BG: но къде да търся, аз не знам.
RU: но где искать, я не знаю.

BG: В черен лабиринт се губя - страшно е.
RU: В черный лабиринт потерять - это страшно

BG: Чужди тайни шепнат из стените - плаша се.
RU: Иностранные секрет шептал сквозь стены - вздрогнуть.

BG: Лепкав мрак във мислите препуска,
RU: Важно мысли гонки в темное,

BG: хладна тръпка тялото обгръща -
RU: прохладном гудение окружает тело -

BG: да открадна смелост вече късно е.
RU: украсть мужество слишком поздно F.

BG: Сън ли е или реалност - чудя се.
RU: Мечта или это реальность - Интересно.

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
RU: Я не хочу, не хочу, я не могу изменить.

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
RU: Я не хочу, я могу, но я должен быть один?

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
RU: Я не хочу, не хочу, я не могу изменить.

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
RU: Я не хочу, я могу, но я должен быть один?

BG: Жален писък някак ме събуди,
RU: Как-то жалобный крик разбудил меня,

BG: за да видя, че това съм аз.
RU: видеть, что я.

BG: Мисля си дали съм силна - моля се.
RU: Я думаю, если я силен - пожалуйста.

BG: Мога ли да бъда вече себе си?
RU: Могу ли я быть самим собой сейчас?

BG: Сянката ми ме преследва още,
RU: Моя тень преследует меня до сих пор,

BG: да се слея с нея искам аз
RU: слиться с ним я хочу

BG: и да бъда себе си избрах,
RU: и меня выбрали,

BG: да владея мислите си аз успях.
RU: контролировать мысли мне удалось.

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
RU: Я не хочу, не хочу, я не могу изменить.

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
RU: Я не хочу, я могу, но я должен быть один?

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
RU: Я не хочу, не хочу, я не могу изменить.

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
RU: Я не хочу, я могу, но я должен быть один?

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
RU: Я не хочу, не хочу, я не могу изменить.

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
RU: Я не хочу, я могу, но я должен быть один?

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
RU: Я не хочу, не хочу, я не могу изменить.

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
RU: Я не хочу, я могу, но я должен быть один?

BG: Не искам, не искам, не искам...
RU: Я не хочу, я не хочу ...

BG: ... да се променя.
RU: ... изменить.

BG: Не искам, не искам, а трябва ли да съм такава?
RU: Я не хочу, не хочу, но я должен быть один?

BG: А трябва ли да съм такава?
RU: И я должен быть один?

BG: Не мога да се променя.
RU: Я не могу изменить.

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
RU: Я не хочу, я могу, но я должен быть один?