Artist: 
Search: 
Antibiotika - Не Искам, Не Мога lyrics (English translation). | Не искам, не искам, не мога да се променя.
, Не искам, не...
04:15
video played 303 times
added 8 years ago
Reddit

Antibiotika - Не Искам, Не Мога (English translation) lyrics

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
EN: I do not want, do not want, can't be changed.

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
EN: Not I, not I, but should I have such?

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
EN: I do not want, do not want, can't be changed.

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
EN: Not I, not I, but should I have such?

BG: Аз ще тръгна за да те намеря,
EN: I will leave to find you,

BG: но къде да търся, аз не знам.
EN: but where to I'm looking for, I do not know.

BG: В черен лабиринт се губя - страшно е.
EN: In black labyrinth is lose results is.

BG: Чужди тайни шепнат из стените - плаша се.
EN: Foreign secrets šepnat through walls-plaša.

BG: Лепкав мрак във мислите препуска,
EN: Sticky darkness in you think running,

BG: хладна тръпка тялото обгръща -
EN: cool shiver body wraps-

BG: да открадна смелост вече късно е.
EN: courage to steal is already late.

BG: Сън ли е или реалност - чудя се.
EN: Dream or reality-I wonder.

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
EN: I do not want, do not want, can't be changed.

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
EN: Not I, not I, but should I have such?

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
EN: I do not want, do not want, can't be changed.

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
EN: Not I, not I, but should I have such?

BG: Жален писък някак ме събуди,
EN: Žalen scream somehow wake me,

BG: за да видя, че това съм аз.
EN: to see that this am.

BG: Мисля си дали съм силна - моля се.
EN: Thinking whether I'm strong-please.

BG: Мога ли да бъда вече себе си?
EN: I like to be myself already?

BG: Сянката ми ме преследва още,
EN: Shadow me pursue yet,

BG: да се слея с нея искам аз
EN: to be sleâ with it II

BG: и да бъда себе си избрах,
EN: and be yourself I chose,

BG: да владея мислите си аз успях.
EN: to vladeâ thoughts I managed.

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
EN: I do not want, do not want, can't be changed.

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
EN: Not I, not I, but should I have such?

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
EN: I do not want, do not want, can't be changed.

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
EN: Not I, not I, but should I have such?

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
EN: I do not want, do not want, can't be changed.

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
EN: Not I, not I, but should I have such?

BG: Не искам, не искам, не мога да се променя.
EN: I do not want, do not want, can't be changed.

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
EN: Not I, not I, but should I have such?

BG: Не искам, не искам, не искам...
EN: I do not want, do not want, do not want ...

BG: ... да се променя.
EN: ... to be changed.

BG: Не искам, не искам, а трябва ли да съм такава?
EN: I do not want, do not want, and should I have such?

BG: А трябва ли да съм такава?
EN: And should I have such?

BG: Не мога да се променя.
EN: Can't be changed.

BG: Не искам, не мога, а трябва ли да съм такава?
EN: Not I, not I, but should I have such?